Oikeudenkäyntikulut riita-asioissa

OM007:00/2021 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM007:00/2021

Asianumerot VN/1347/2021

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 19.1.2021 – 2.2.2023

Asettamispäivä 19.1.2021

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Strategiset kokonaisuudet Oikeusvaltion kehittäminen

Lainvalmistelu

HE laiksi oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 ja 8 b §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 40/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  6.10.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 240/2022

Esityksessä ehdotetaan oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 b §:n muuttamista niin, että asianosaisen maksettavaksi tuomittavien oikeudenkäyntikulujen määrää alennettaisiin kohtuuttomuustilanteissa viran puolesta nykyistä useammin.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Jukka Siro, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 021
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on arvioida, kuinka oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 b §:ää tulisi muuttaa, jotta asianosaisen maksettavaksi tuomittavien oikeudenkäyntikulujen määrää alennettaisiin kohtuuttomuustilanteissa viran puolesta nykyistä useammin.

Lisäksi työryhmän tehtävänä on arvioida, tulisiko säätää siitä, että oikeudenkäyntiasiamiehen tai -avustajan tulisi ennen oikeudenkäyntiä antaa päämiehelleen arvio asiassa mahdollisesti aiheutuvista oikeudenkäyntikuluista.

Työryhmän tulee tehdä yllä mainittuja muutoksia koskevat tarpeellisiksi katsomansa säädösehdotukset.

Tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti parantaa oikeuden saatavuutta yhteiskunnassa pienentämällä ihmisten ja yhteisöjen oikeudenkäyntikuluriskiä riita-asioissa.

Lähtökohdat

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi toimivat oikeusprosessit ja oikeusturva, mihin kuuluu muun muassa oikeusturvan saatavuus taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta (s. 87). Lisäksi hallitusohjelman mukaan selvitetään oikeudenkäyntikulujen määräytymisperusteita muun muassa kuluriskin alentamiseksi (s. 88).

Oikeusministeriössä on laadittu arviomuistio oikeudenkäyntikuluista riita-asioissa (Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 2021:16). Arviomuistio on julkaistu toukokuussa 2021 ja ollut lausuntokierroksella. Lausunnoista on julkaistu tiivistelmä (Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 2021:38).

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.