EU:n rautatievastuuasetuksen kansallinen toimeenpano

OM009:00/2022 Statute drafting

EU:n uusi asetus rautatiematkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/782) tuli voimaan 6.6.2021. Sitä sovelletaan pääosin 7 päivästä kesäkuuta 2023. Uuden asetuksen soveltamisen alkamiseen saakka sovelletaan asetusta (EY) N:o 1371/2007.

Project status

Basic information Completed

Project number OM009:00/2022

Case numbers VN/4258/2022

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 9.2.2022 – 7.6.2023

Date of appointment 9.2.2022

Law drafting

HE laiksi rautatiekuljetuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Parliamentary reply EV 176/2022

Esitys liittyy uuden Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (EU) 2021/782, eli niin sanotun rautatievastuuasetuksen soveltamiseen Suomessa. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rautatiekuljetuslain (1119/2000) säännöksiä, joissa säädetään aikaisemman rautatievastuuasetuksen soveltamista koskevista kansallisista poikkeuksista.

Minister in chargeMinister of Justice Henriksson

Contact personKatri Kummoinen, Ministry of Justice

Legislative plan for autumn session 2022

Contact person
Johanna Isoaho, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358295150213
[email protected]

Goals and results

Tehdään rautatiekuljetuslakiin (1119/2000) uuden rautatievastuuasetuksen edellyttämät tarkistukset.

Summary

EU:n uusi asetus rautatiematkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2021/782) tuli voimaan 6.6.2021. Sitä sovelletaan pääosin 7 päivästä kesäkuuta 2023. Uuden asetuksen soveltamisen alkamiseen saakka sovelletaan asetusta (EY) N:o 1371/2007.

Starting points

Hankkeessa on selvitettävä vanhan asetuksen poikkeuksien jatkamisen mahdollisuus ja tarpeellisuus sekä se, olisiko säädettävä uusista poikkeuksista.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.