Nationellt genomförande av EU-förordningen om järnvägars ansvar

OM009:00/2022 Lagstiftningsprojekt

EU:s nya förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/782) trädde i kraft den 6 juni 2021. Förordningen tillämpas i huvudsak från och med den 7 juni 2023. Till dess att den nya förordningen blir tillämplig ska förordning (EG) nr 1371/2007 tillämpas.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM009:00/2022

Ärendenummer VN/4258/2022

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 9.2.2022 – 7.6.2023

Datum för tillsättande 9.2.2022

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av järnvägstransportlagen samt till vissa lagar som har samband med den

Riksdagens svar EV 176/2022

EU:s nya förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/782) trädde i kraft den 6 juni 2021. Förordningen tillämpas i huvudsak från och med den 7 juni 2023. Till dess att den nya förordningen blir tillämplig ska förordning (EG) nr 1371/2007 tillämpas.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

KontaktpersonKatri Kummoinen, justitieministeriet

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Johanna Isoaho, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358295150213
[email protected]

Mål och resultat

I järnvägstransportlagen (1119/2000) görs de ändringar som den nya EU-förordningen om järnvägars ansvar förutsätter.

Sammandrag

EU:s nya förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/782) trädde i kraft den 6 juni 2021. Förordningen tillämpas i huvudsak från och med den 7 juni 2023. Till dess att den nya förordningen blir tillämplig ska förordning (EG) nr 1371/2007 tillämpas.

Utgångspunkter

I projektet ska det utredas om det är möjligt och nödvändigt att förlänga tillämpningen av undantagen från den gamla förordningen och om det bör föreskrivas nya undantag.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.