Terrorismirikosten sääntelyn arviointi ja tarvittavien lainsäädäntömuutosten valmistelu

OM011:00/2020 Statute drafting

Basic information Completed

Project number OM011:00/2020

Case numbers VN/933/2020

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 26.2.2020 –

Date of appointment 26.2.2020

Law drafting

HE laiksi rikoslain 17 ja 34 a luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Under preparation

  Added to session on 18.1.2021
 • 2

  Estimated week of presentation

  Original estimated week of presentation 14/2021
  Estimated new week of presentation 20/2021
 • 3

  Submitted to Parliament

 • 4

  Current stage: Statute adopted

  • Eduskunnan vastaus on ollut käsittelyssä VN ja TP –istunnoissa 22.12.2021. Lait on hyväksytty ja tulevat voimaan 01.01.2022. Säädösnumerot ovat 1267−1275/2021.

Parliamentary reply EV 185/2021

Terroristiryhmään tai –järjestöön kuulumista tai sen toimintaan osallistumista koskien ehdotetaan rangaistavuuden laajentamista siihen, että henkilö hoitaa terroristiryhmän terroristisen rikollisen toiminnan kannalta olennaista tehtävää. Uutena terrorismirikoksena ehdotetaan säädettäväksi rangaistavaksi terrorismirikoksiin liittyvä julkinen kehottaminen. Rangaistaviksi tulisivat myös sellaisen julkisen kehottamisen rahoittaminen ja matkustaminen toiseen valtioon sen tekemistä varten. Lisäksi salaisia pakkokeinoja ja salaisia tiedonhankintakeinoja koskeviin säännöksiin ehdotetaan tehtäviksi uuden rikoksen edellyttämät muutokset.

Minister in chargeMinister of Justice Henriksson

Legislative plan for spring session 2021

Contact person
Janne Kanerva, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 176
[email protected]

Goals and results

Työryhmän tehtävänä on arvioida kansallisen terrorismirikosten sääntelyn ajanmukaisuus ja sen vastaavuus keskeisten eurooppalaisten vertailumaiden sääntelyn kanssa. Erityisesti tulee arvioida terroristiryhmään tai -järjestöön kuulumiseen tai sen toimintaan osallistumiseen liittyvät rangaistussäännökset ja valmistella niitä koskevat tarvittavat lainsäädäntömuutokset. Näitä kysymyksiä koskevien muutostarpeiden ilmetessä työryhmän mietintö on laadittava hallituksen esityksen muotoon. Työryhmän on myös tässä työssä erityisesti otettava huomioon keskeisiksi katsottavien vertailuvaltioiden ja varsinkin muiden Pohjoismaiden lainsäädäntö.

Työryhmän tulee ottaa huomioon myös sellainen muiden ministeriöiden vastuulla oleva valmistelu, joka liittyy terrorismiin kytkeytyviin lainsäädäntökysymyksiin. Työryhmä vastaa oikeusministeriön osalta valmistelun valtioneuvostotasoisesta yhteen sovittamisesta.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.