Terrorismirikosten sääntelyn arviointi ja tarvittavien lainsäädäntömuutosten valmistelu

OM011:00/2020 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM011:00/2020

Asianumerot VN/933/2020

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 26.2.2020 –

Asettamispäivä 26.2.2020

Lainvalmistelu

HE laiksi rikoslain 17 ja 34 a luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 18.1.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 14/2021
  Arvioitu uusi esittelyviikko 20/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  20.5.2021
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

  • Eduskunnan vastaus on ollut käsittelyssä VN ja TP –istunnoissa 22.12.2021. Lait on hyväksytty ja tulevat voimaan 01.01.2022. Säädösnumerot ovat 1267−1275/2021.

Eduskunnan vastaus EV 185/2021

Terroristiryhmään tai –järjestöön kuulumista tai sen toimintaan osallistumista koskien ehdotetaan rangaistavuuden laajentamista siihen, että henkilö hoitaa terroristiryhmän terroristisen rikollisen toiminnan kannalta olennaista tehtävää. Uutena terrorismirikoksena ehdotetaan säädettäväksi rangaistavaksi terrorismirikoksiin liittyvä julkinen kehottaminen. Rangaistaviksi tulisivat myös sellaisen julkisen kehottamisen rahoittaminen ja matkustaminen toiseen valtioon sen tekemistä varten. Lisäksi salaisia pakkokeinoja ja salaisia tiedonhankintakeinoja koskeviin säännöksiin ehdotetaan tehtäviksi uuden rikoksen edellyttämät muutokset.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

Kevätistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Janne Kanerva, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 176
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on arvioida kansallisen terrorismirikosten sääntelyn ajanmukaisuus ja sen vastaavuus keskeisten eurooppalaisten vertailumaiden sääntelyn kanssa. Erityisesti tulee arvioida terroristiryhmään tai -järjestöön kuulumiseen tai sen toimintaan osallistumiseen liittyvät rangaistussäännökset ja valmistella niitä koskevat tarvittavat lainsäädäntömuutokset. Näitä kysymyksiä koskevien muutostarpeiden ilmetessä työryhmän mietintö on laadittava hallituksen esityksen muotoon. Työryhmän on myös tässä työssä erityisesti otettava huomioon keskeisiksi katsottavien vertailuvaltioiden ja varsinkin muiden Pohjoismaiden lainsäädäntö.

Työryhmän tulee ottaa huomioon myös sellainen muiden ministeriöiden vastuulla oleva valmistelu, joka liittyy terrorismiin kytkeytyviin lainsäädäntökysymyksiin. Työryhmä vastaa oikeusministeriön osalta valmistelun valtioneuvostotasoisesta yhteen sovittamisesta.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.