Taloudenhallinnan neuvottelukunta

Taloudenhallinnan neuvottelukunta 2.5.2019 - 1.5.2023

OM012:00/2019 Body

Valtioneuvosto on 2.5.2019 oikeusministeriön esittelystä asettanut taloudenhallinnan neuvottelukunnan nelivuotiskaudeksi eli 1.5.2023 saakka. Taloustietämyksen kehittämistä ja eri toimijoiden yhteistyön edistämistä varten oikeusministeriön yhteydessä voi toimia valtioneuvoston
asettama neuvottelukunta (laki talous-ja velkaneuvonnasta 813/2019).

Project status

Basic information Completed

Project number OM012:00/2019

Case numbers VN/6830/2018

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 2.5.2019 – 1.5.2023

Date of appointment 2.5.2019

Type of body Advisory board

Summary

Valtioneuvosto on 2.5.2019 oikeusministeriön esittelystä asettanut taloudenhallinnan neuvottelukunnan nelivuotiskaudeksi eli 1.5.2023 saakka. Taloustietämyksen kehittämistä ja eri toimijoiden yhteistyön edistämistä varten oikeusministeriön yhteydessä voi toimia valtioneuvoston
asettama neuvottelukunta (laki talous-ja velkaneuvonnasta 813/2019).