Taloudenhallinnan neuvottelukunta

Taloudenhallinnan neuvottelukunta 2.5.2019 - 1.5.2023

OM012:00/2019 Toimielin

Valtioneuvosto on 2.5.2019 oikeusministeriön esittelystä asettanut taloudenhallinnan neuvottelukunnan nelivuotiskaudeksi eli 1.5.2023 saakka. Taloustietämyksen kehittämistä ja eri toimijoiden yhteistyön edistämistä varten oikeusministeriön yhteydessä voi toimia valtioneuvoston
asettama neuvottelukunta (laki talous-ja velkaneuvonnasta 813/2019).

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM012:00/2019

Asianumerot VN/6830/2018

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 2.5.2019 – 1.5.2023

Asettamispäivä 2.5.2019

Toimielimen tyyppi Neuvottelukunta

Tiivistelmä

Valtioneuvosto on 2.5.2019 oikeusministeriön esittelystä asettanut taloudenhallinnan neuvottelukunnan nelivuotiskaudeksi eli 1.5.2023 saakka. Taloustietämyksen kehittämistä ja eri toimijoiden yhteistyön edistämistä varten oikeusministeriön yhteydessä voi toimia valtioneuvoston
asettama neuvottelukunta (laki talous-ja velkaneuvonnasta 813/2019).