Taloudenhallinnan neuvottelukunta

Taloudenhallinnan neuvottelukunta 2.5.2019 - 1.5.2023

OM012:00/2019 Organ

Valtioneuvosto on 2.5.2019 oikeusministeriön esittelystä asettanut taloudenhallinnan neuvottelukunnan nelivuotiskaudeksi eli 1.5.2023 saakka. Taloustietämyksen kehittämistä ja eri toimijoiden yhteistyön edistämistä varten oikeusministeriön yhteydessä voi toimia valtioneuvoston
asettama neuvottelukunta (laki talous-ja velkaneuvonnasta 813/2019).

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM012:00/2019

Ärendenummer VN/6830/2018

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 2.5.2019 – 1.5.2023

Datum för tillsättande 2.5.2019

Typ av organ Delegation

Sammandrag

Valtioneuvosto on 2.5.2019 oikeusministeriön esittelystä asettanut taloudenhallinnan neuvottelukunnan nelivuotiskaudeksi eli 1.5.2023 saakka. Taloustietämyksen kehittämistä ja eri toimijoiden yhteistyön edistämistä varten oikeusministeriön yhteydessä voi toimia valtioneuvoston
asettama neuvottelukunta (laki talous-ja velkaneuvonnasta 813/2019).