Oikeusvaltion takeet ja oikeuslaitoksen kehittäminen -työryhmä

OM012:00/2023 Development

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän oikeusvaltion vahvistamiseksi ja oikeuslaitoksen kehittämiseksi.

Basic information In progress

Project number OM012:00/2023

Case numbers VN/34680/2022

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 1.2.2023 – 31.12.2027

Date of appointment 1.2.2023

Contact person
Anne Hallavainio, Hallitusneuvos
tel. +358 295 150 049
[email protected]

Goals and results

Tavoitteena on edistää oikeudenkäytön riippumattomuutta ja oikeusturvan laatua sekä oikeuslaitoksen palvelujen käyttäjälähtöisyyttä.

Työryhmän tehtävänä on seurata ja arvioida oikeuslaitoksen kehittämistä ja tuottavuutta sekä tehdä ehdotuksia näiden edistämiseksi. Työryhmän tulee myös arvioida niin sanotun rikosketjun eri toimijoiden yhteistyötä ja tehdä ehdotuksia yhteistyön kehittämiseksi.

Lisäksi työryhmä voi arvionsa pohjalta tehdä ehdotuksia oikeuslaitoksen palvelukyvyn parantamiseksi, toiminnan sujuvoittamiseksi ja oikeuksiin pääsyn edistämiseksi.

Summary

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän oikeusvaltion vahvistamiseksi ja oikeuslaitoksen kehittämiseksi.

Starting points

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kohdan 3.3.1. mukaan vaalikauden aikana ”käynnistetään hanke tuomioistuinten oikeudenkäytön kehityssuuntien ja nykyisen tuomioistuinrakenteen tarkoituksenmukaisuuden arvioimiseksi”. Oikeusministeriö asetti oikeudenkäytön kehitystyöryhmäksi nimetyn työryhmän, jonka arviomuistio (oikeusministeriön julkaisuja; mietintöjä ja lausuntoja 2022:39) rakentaa perustaa tulevien hallitusohjelmien ja hallituskausien oikeuspolitiikalle.

Oikeudenkäytön kehitystyöryhmän toimeksiannon mukaisesti arvioinnin painopisteoli yhtäältä perusoikeuksien ja oikeusturvan yhdenvertaisen toteutumisen ja toisaalta tuomioistuinten oikeudenkäyttöön vaikuttavien kehityssuuntien punninnassa. Tuomioistuinlaitoksen, oikeudenkäytön kehityssuuntien ja nykyisen tuomioistuinrakenteen tarkoituksenmukaisuuden arvioimisella pyrittiin ennakoimaan tuomioistuimien tehtäviä tuomioistuinorganisaatiota kehitettäessä ja hahmotettaessa muita tulevaisuuden konkreettisia kehittämiskohteita.

Oikeudenkäytön kehitystyöryhmän raportin lisäksi kuluvalla hallituskaudella on teetetty laaja tutkimushanke oikeusvaltiotematiikasta. Lisäksi on annettu oikeusministeriössä valmisteltu valtioneuvoston selonteko oikeuslaitoksen resurssitilanteesta ja toimivan oikeusvaltion edellyttämien resurssien varmistamisesta. Toimiva oikeusvaltio –tematiikan näkökulmasta merkityksellinen on myös eduskunnalle toukokuussa 2022 annettu sisäisen turvallisuuden selonteko. Selonteoista mahdollisesti seuraavat resurssiratkaisut etenevät tulevien poliittisten päätösten mukaisesti kehys- ja talousarvioprosesseissa.

Read more

Työryhmä arvioimaan laajasti oikeuslaitoksen kehittämistä

Ministry of Justice Press release 1.2.2023 16.13