Hanke tuomioistuinten ruotsinkielisten palveluiden kehittämiseksi

OM012:00/2024 Development

Hankkeen tavoitteena on tukea tuomioistuinten ruotsinkielisen asiointiympäristön kehittämistä, selvittää mahdollisia haasteita ruotsinkielisen palvelun toteutumisessa ja esittää haasteisiin ratkaisuja. Hanke toteutetaan oikeusministeriön ja Tuomioistuinviraston yhteistyönä.

Basic information In progress

Project number OM012:00/2024

Case numbers VN/33206/2023

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 1.4.2024 – 31.3.2025

Date of appointment

Relation to the Government Programme

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Contact person
Jasmiina Jokinen, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 150 078
[email protected]

Goals and results

Hankkeessa luodaan ruotsinkielisen palvelun suunnittelun ja koordinoinnin malli. Kaksikieliset tuomioistuimet voivat harkintansa mukaan hyödyntää mallia toimintansa suunnittelussa ja kehittämisessä. Hankkeessa luodaan myös kaksikielisten tuomioistuinten verkosto sekä selvitetään käsittelykielen valintaan vaikuttavia seikkoja.
Tuomioistuinvirasto vastaa hankkeen käytännön toteutuksesta.

Summary

Hankkeen tavoitteena on tukea tuomioistuinten ruotsinkielisen asiointiympäristön kehittämistä, selvittää mahdollisia haasteita ruotsinkielisen palvelun toteutumisessa ja esittää haasteisiin ratkaisuja. Hanke toteutetaan oikeusministeriön ja Tuomioistuinviraston yhteistyönä.

Starting points

Hanke perustuu kansalliskielistrategiaan. Hankkeessa edistetään myös oikeudenhoidon selonteossa sekä hallitusohjelmassa asetettuja tavoitteita koskien ruotsinkielisen palvelun kehittämistä.

Read more

Tuomioistuinten ruotsinkielistä palvelua kehitetään

Ministry of Justice Press release 24.1.2024 15.42