Projekt för utveckling av domstolarnas svenskspråkiga tjänster

OM012:00/2024 Projekt

Syftet med projektet är att stödja utvecklandet av domstolarnas svenskspråkiga servicemiljöer, utreda eventuella utmaningar i genomförandet av den svenskspråkig servicen och föreslå lösningar på utmaningarna. Projektet genomförs som samarbete mellan justitieministeriet och Domstolsverket.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM012:00/2024

Ärendenummer VN/33206/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 1.4.2024 – 31.3.2025

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 En trygg och kristålig rättsstat

Alaluku 10.2 Den finländska rättsstaten och demokratin stärks

Kontaktperson
Jasmiina Jokinen, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 150 078
[email protected]

Mål och resultat

I projektet skapas en modell för planering och samordning av den svenskspråkiga servicen. De tvåspråkiga domstolarna kan efter egen bedömning utnyttja modellen vid planeringen och utvecklingen av sin verksamhet. I projektet skapas också ett nätverk för tvåspråkiga domstolar och omständigheter som påverkar valet av handläggningsspråk utreds.
Domstolsverket svarar för det praktiska genomförandet av projektet.

Sammandrag

Syftet med projektet är att stödja utvecklandet av domstolarnas svenskspråkiga servicemiljöer, utreda eventuella utmaningar i genomförandet av den svenskspråkig servicen och föreslå lösningar på utmaningarna. Projektet genomförs som samarbete mellan justitieministeriet och Domstolsverket.

Utgångspunkter

Projektet baserar sig på nationalspråksstrategin. Projektet främjar också de mål i redogörelsen för rättsvården och regeringsprogrammet som gäller utvecklingen av den svenskspråkiga tjänsten.

Mer om ämnet

Den svenskspråkiga servicen vid domstolarna utvecklas

JM Pressmeddelande 24.1.2024 15.42