Hanke tuomioistuinten ruotsinkielisten palveluiden kehittämiseksi

OM012:00/2024 Kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on tukea tuomioistuinten ruotsinkielisen asiointiympäristön kehittämistä, selvittää mahdollisia haasteita ruotsinkielisen palvelun toteutumisessa ja esittää haasteisiin ratkaisuja. Hanke toteutetaan oikeusministeriön ja Tuomioistuinviraston yhteistyönä.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM012:00/2024

Asianumerot VN/33206/2023

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.4.2024 – 31.3.2025

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Yhteyshenkilö
Jasmiina Jokinen, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 150 078
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa luodaan ruotsinkielisen palvelun suunnittelun ja koordinoinnin malli. Kaksikieliset tuomioistuimet voivat harkintansa mukaan hyödyntää mallia toimintansa suunnittelussa ja kehittämisessä. Hankkeessa luodaan myös kaksikielisten tuomioistuinten verkosto sekä selvitetään käsittelykielen valintaan vaikuttavia seikkoja.
Tuomioistuinvirasto vastaa hankkeen käytännön toteutuksesta.

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on tukea tuomioistuinten ruotsinkielisen asiointiympäristön kehittämistä, selvittää mahdollisia haasteita ruotsinkielisen palvelun toteutumisessa ja esittää haasteisiin ratkaisuja. Hanke toteutetaan oikeusministeriön ja Tuomioistuinviraston yhteistyönä.

Lähtökohdat

Hanke perustuu kansalliskielistrategiaan. Hankkeessa edistetään myös oikeudenhoidon selonteossa sekä hallitusohjelmassa asetettuja tavoitteita koskien ruotsinkielisen palvelun kehittämistä.

Lisää aiheesta