Hallituksen esitys laiksi ulosottokaaren muuttamisesta (vapaakuukausiuudistus)

OM016:00/2022 Statute drafting

Hankkeessa valmistellaan hallituksen esitys laiksi ulosottokaaren muuttamisesta. Tarkoituksena on lisätä tulojen ulosmittauksessa velalliselle annettavia vapaakuukausia. Hankkeella toimeenpannaan hallitusohjelman kirjaus tarvittavien ulosottokaaren muutosten toteuttamisesta.

Basic information Completed

Project number OM016:00/2022

Case numbers VN/5477/2022

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 18.2.2022 – 9.12.2022

Date of appointment

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Safe and secure Finland built on the rule of law

Tavoite Democracy, participation and trust in the institutions of society to be strengthened

Action Preventing over-indebtedness and improving debt counselling services

Law drafting

HE laiksi ulosottokaaren muuttamisesta
 • 1

  Under preparation

  Added to session on 4.5.2022
 • 2

  Estimated week of presentation

  Original estimated week of presentation 37/2022
  Estimated new week of presentation 38/2022
 • 3

  Submitted to Parliament

 • 4

  Current stage: Statute adopted

Parliamentary reply EV 138/2022

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ulosottokaaren muuttamisesta. Lainmuutoksella on tarkoitus helpottaa pienituloisten ulosottovelallisten asemaa lisäämällä tulojen ulosmittauksessa velalliselle annettavia vapaakuukausia.

Minister in chargeMinister of Justice Henriksson

Additional information

 • Finance act: Legislative proposal affecting state revenues or commanding appropriations to purposes set out in the law.

Legislative plan for autumn session 2022

Contact person
Terhi Salmela, Hallitusneuvos
tel. +358 295 150 203
[email protected]

Goals and results

Hankkeen tavoitteena on säätää laki ulosottokaaren muuttamisesta. Lainmuutoksella on tarkoitus helpottaa pienituloisten ulosottovelallisten asemaa lisäämällä tulojen ulosmittauksessa velalliselle annettavia vapaakuukausia.

Summary

Hankkeessa valmistellaan hallituksen esitys laiksi ulosottokaaren muuttamisesta. Tarkoituksena on lisätä tulojen ulosmittauksessa velalliselle annettavia vapaakuukausia. Hankkeella toimeenpannaan hallitusohjelman kirjaus tarvittavien ulosottokaaren muutosten toteuttamisesta.

Starting points

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan hallitus selvittää pikaisesti vaalikauden alussa ulosottokaaren muutostarpeet, esimerkiksi velallisen suojaosan kohdalla, ja tekee tarvittavat lainsäädännölliset muutokset. Aiheesta on tehty selvitys valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeena (TEAS). Selvitystyön tulokset julkaistiin 26.5.2021 tutkimusraportissa Ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn tarjonta (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:40).

Hallitus linjasi 11.2.2022, että hallitus valmistelee syysistuntokaudella 2022 eduskunnalle annettavaksi esityksen laiksi ulosottokaaren muuttamisesta. Hallituksen linjauksen mukaan tulorajaulosmittauksen piirissä oleville velallisille eli velallisille, joiden tulot ovat yli suojaosuuden ja enintään kaksi kertaa suojaosuuden määrä, annetaan palkan ulosmittauksessa yksi automaattinen vapaakuukausi lisää eli kolme automaattista vapaakuukautta vuodessa. Velallisille, joiden tulot ovat yli kaksi kertaa suojaosuuden ja enintään neljä kertaa suojaosuuden määrä, annetaan palkan ulosmittauksessa automaattisesti yksi vapaakuukausi vuodessa.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.