Hallituksen esitys laiksi ulosottokaaren muuttamisesta (vapaakuukausiuudistus)

OM016:00/2022 Säädösvalmistelu

Hankkeessa valmistellaan hallituksen esitys laiksi ulosottokaaren muuttamisesta. Tarkoituksena on lisätä tulojen ulosmittauksessa velalliselle annettavia vapaakuukausia. Hankkeella toimeenpannaan hallitusohjelman kirjaus tarvittavien ulosottokaaren muutosten toteuttamisesta.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM016:00/2022

Asianumerot VN/5477/2022

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 18.2.2022 – 9.12.2022

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Tavoite Demokratia, osallisuus ja luottamus yhteiskunnan instituutioihin vahvistuvat

Keino Estetään ylivelkaantumista ja tehostetaan velkaneuvontaa

Lainvalmistelu

HE laiksi ulosottokaaren muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 4.5.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 37/2022
  Arvioitu uusi esittelyviikko 38/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  19.9.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 138/2022

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ulosottokaaren muuttamisesta. Lainmuutoksella on tarkoitus helpottaa pienituloisten ulosottovelallisten asemaa lisäämällä tulojen ulosmittauksessa velalliselle annettavia vapaakuukausia.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Terhi Salmela, Hallitusneuvos
puh. +358 295 150 203
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on säätää laki ulosottokaaren muuttamisesta. Lainmuutoksella on tarkoitus helpottaa pienituloisten ulosottovelallisten asemaa lisäämällä tulojen ulosmittauksessa velalliselle annettavia vapaakuukausia.

Tiivistelmä

Hankkeessa valmistellaan hallituksen esitys laiksi ulosottokaaren muuttamisesta. Tarkoituksena on lisätä tulojen ulosmittauksessa velalliselle annettavia vapaakuukausia. Hankkeella toimeenpannaan hallitusohjelman kirjaus tarvittavien ulosottokaaren muutosten toteuttamisesta.

Lähtökohdat

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan hallitus selvittää pikaisesti vaalikauden alussa ulosottokaaren muutostarpeet, esimerkiksi velallisen suojaosan kohdalla, ja tekee tarvittavat lainsäädännölliset muutokset. Aiheesta on tehty selvitys valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeena (TEAS). Selvitystyön tulokset julkaistiin 26.5.2021 tutkimusraportissa Ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn tarjonta (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:40).

Hallitus linjasi 11.2.2022, että hallitus valmistelee syysistuntokaudella 2022 eduskunnalle annettavaksi esityksen laiksi ulosottokaaren muuttamisesta. Hallituksen linjauksen mukaan tulorajaulosmittauksen piirissä oleville velallisille eli velallisille, joiden tulot ovat yli suojaosuuden ja enintään kaksi kertaa suojaosuuden määrä, annetaan palkan ulosmittauksessa yksi automaattinen vapaakuukausi lisää eli kolme automaattista vapaakuukautta vuodessa. Velallisille, joiden tulot ovat yli kaksi kertaa suojaosuuden ja enintään neljä kertaa suojaosuuden määrä, annetaan palkan ulosmittauksessa automaattisesti yksi vapaakuukausi vuodessa.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.