Taloyhtiöiden osakaskohtaisia lainaosuuksia koskevien tietojen siirtäminen positiiviseen luottotietorekisteriin

OM016:00/2024 Statute drafting

Hankkeessa valmistellaan lain muutokset sen mahdollistamiseksi, että positiivisen luottotietorekisterin tietosisältö kattaa asunto-osakeyhtiöiden lainojen osakaskohtaiset velkaosuudet, ja että niitä koskevat tiedot voidaan luovuttaa edelleen luotonantajille ja luottomarkkinoiden valvontaviranomaisille.

Basic information In progress

Project number OM016:00/2024

Case numbers VN/2162/2024

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 30.1.2024 –

Date of appointment

Law drafting

Government proposal-

Adopted statute-

Contact person
Virpi Koivu, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 071
[email protected]

Goals and results

Lainmuutoksilla on tarkoitus mahdollistaa se, että huoneistotietojärjestelmästä siirrettäisiin positiiviseen luottotietorekisteriin taloyhtiölainojen osakaskohtaisia velkaosuuksia koskevat tiedot, jotka ovat välttämättömiä yksityishenkilön luottokelpoisuuden arviointia varten. Lain muutosten tavoitteena on parantaa positiivisen luottotietorekisterin tietosisällön kattavuutta ja vahvistaa rekisterin tavoitetta ylivelkaantumisen ehkäisyssä.

Summary

Hankkeessa valmistellaan lain muutokset sen mahdollistamiseksi, että positiivisen luottotietorekisterin tietosisältö kattaa asunto-osakeyhtiöiden lainojen osakaskohtaiset velkaosuudet, ja että niitä koskevat tiedot voidaan luovuttaa edelleen luotonantajille ja luottomarkkinoiden valvontaviranomaisille.

Starting points

Asumiseen liittyvät lainat muodostavat merkittävän osuuden kotitalouksien veloista. Työryhmän valmistelemilla muutoksilla pyritään varmistamaan, että positiivinen luottotietorekisteri on tietosisällöltään riittävä ja asianmukainen yksityishenkilön luottokelpoisuuden arvioimiseksi. Nämä tiedot ovat välttämättömiä myös luottomarkkinoiden seurannan ja valvonnan kannalta.

Positiiviseen luottotietorekisteriin kerätään tietoja yksityishenkilöiden luotoista ja tuloista ja luodaan siten ajantasainen kuva henkilön todellisesta maksukyvystä ja luottokelpoisuudesta. Se otetaan käyttöön 1.4.2024. Positiivisella luottotietorekisterillä pyritään torjumaan ylivelkaantumista sekä seuraamaan ja valvomaan rahoitusvakautta ja luottomarkkinoita.

Read more