Taloyhtiöiden osakaskohtaisia lainaosuuksia koskevien tietojen siirtäminen positiiviseen luottotietorekisteriin

OM016:00/2024 Säädösvalmistelu

Hankkeessa valmistellaan lain muutokset sen mahdollistamiseksi, että positiivisen luottotietorekisterin tietosisältö kattaa asunto-osakeyhtiöiden lainojen osakaskohtaiset velkaosuudet, ja että niitä koskevat tiedot voidaan luovuttaa edelleen luotonantajille ja luottomarkkinoiden valvontaviranomaisille.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM016:00/2024

Asianumerot VN/2162/2024

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 30.1.2024 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Virpi Koivu, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 071
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Lainmuutoksilla on tarkoitus mahdollistaa se, että huoneistotietojärjestelmästä siirrettäisiin positiiviseen luottotietorekisteriin taloyhtiölainojen osakaskohtaisia velkaosuuksia koskevat tiedot, jotka ovat välttämättömiä yksityishenkilön luottokelpoisuuden arviointia varten. Lain muutosten tavoitteena on parantaa positiivisen luottotietorekisterin tietosisällön kattavuutta ja vahvistaa rekisterin tavoitetta ylivelkaantumisen ehkäisyssä.

Tiivistelmä

Hankkeessa valmistellaan lain muutokset sen mahdollistamiseksi, että positiivisen luottotietorekisterin tietosisältö kattaa asunto-osakeyhtiöiden lainojen osakaskohtaiset velkaosuudet, ja että niitä koskevat tiedot voidaan luovuttaa edelleen luotonantajille ja luottomarkkinoiden valvontaviranomaisille.

Lähtökohdat

Asumiseen liittyvät lainat muodostavat merkittävän osuuden kotitalouksien veloista. Työryhmän valmistelemilla muutoksilla pyritään varmistamaan, että positiivinen luottotietorekisteri on tietosisällöltään riittävä ja asianmukainen yksityishenkilön luottokelpoisuuden arvioimiseksi. Nämä tiedot ovat välttämättömiä myös luottomarkkinoiden seurannan ja valvonnan kannalta.

Positiiviseen luottotietorekisteriin kerätään tietoja yksityishenkilöiden luotoista ja tuloista ja luodaan siten ajantasainen kuva henkilön todellisesta maksukyvystä ja luottokelpoisuudesta. Se otetaan käyttöön 1.4.2024. Positiivisella luottotietorekisterillä pyritään torjumaan ylivelkaantumista sekä seuraamaan ja valvomaan rahoitusvakautta ja luottomarkkinoita.

Lisää aiheesta