Överförandet av uppgifter om husbolagens delägarspecifika låneandelar till det positiva kreditupplysningsregistret

OM016:00/2024 Lagstiftningsprojekt

Inom projektet bereds lagändringar för att möjliggöra att datainnehållet i det positiva kreditupplysningsregistret täcker de delägarspecifika skuldandelarna i bostadsaktiebolagens lån och att uppgifter om dem kan lämnas vidare till kreditgivare och tillsynsmyndigheter på kreditmarknaden.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM016:00/2024

Ärendenummer VN/2162/2024

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 30.1.2024 –

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Virpi Koivu, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 071
[email protected]

Mål och resultat

Syftet med lagändringarna är att göra det möjligt att från bostadsdatasystemet till det positiva kreditupplysningsregistret överföra sådana uppgifter om delägarspecifika skuldandelar i husbolagslån som är nödvändiga för bedömningen av en privatpersons kreditvärdighet. Syftet med lagändringarna är att förbättra datainnehållets omfattning i det positiva kreditupplysningsregistret och att stärka registrets mål i fråga om förebyggande av överskuldsättning.

Sammandrag

Inom projektet bereds lagändringar för att möjliggöra att datainnehållet i det positiva kreditupplysningsregistret täcker de delägarspecifika skuldandelarna i bostadsaktiebolagens lån och att uppgifter om dem kan lämnas vidare till kreditgivare och tillsynsmyndigheter på kreditmarknaden.

Utgångspunkter

Lån som hänför sig till boende utgör en betydande andel av hushållens skulder. Syftet med de ändringar som arbetsgruppen bereder är att säkerställa att det positiva kreditupplysningsregistret till sitt datainnehåll är tillräckligt och ändamålsenligt för att en privatpersons kreditvärdighet ska kunna bedömas. Dessa uppgifter är nödvändiga också med tanke på uppföljningen och tillsynen av kreditmarknaden.

I det positiva kreditupplysningsregistret samlar man uppgifter om privatpersoners krediter och inkomster och skapar således en aktuell bild av en persons faktiska betalningsförmåga och kreditvärdighet. Avsikten är att registret tas i bruk den 1 april 2024. Syftet med det positiva kreditupplysningsregistret är att förebygga överskuldsättning samt att övervaka den finansiella stabiliteten och kreditmarknaden.

Mer om ämnet