Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamuslaitoksesta

OM017:00/2022 Statute drafting

Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiota uudistetaan muun muassa seuraamusten täytäntöönpanon yhdenmukaisuuden lisäämiseksi ja johtamisjärjestelmän kehittämiseksi. Eduskunta on hyväksynyt uudistusta koskevan lainsäädännön 18.2.2022. Nyt valmistellaan ja annetaan uudistusta koskeva valtioneuvoston asetus.

Basic information Completed

Project number OM017:00/2022

Case numbers VN/5557/2022

Set by Ministry of Justice

Task class Issuing of a decree

Term/schedule 21.2.2022 – 13.4.2022

Date of appointment

Law drafting

Government proposal-

Adopted statute 290/2022

Contact person
Anne Hartoneva, Hallitusneuvos
tel. +358 295 150 344
[email protected]

Goals and results

Tarkoitus on saada aikaan Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiouudistusta koskevaa lainsäädäntöä yksityiskohtaisemmat säännökset muun muassa uuden organisaation toimielimistä ja niiden tehtävistä, päätösvallasta, johtotehtävissä toimivista virkamiehistä ja virkamiesten erityisistä kelpoisuusvaatimuksista.

Summary

Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiota uudistetaan muun muassa seuraamusten täytäntöönpanon yhdenmukaisuuden lisäämiseksi ja johtamisjärjestelmän kehittämiseksi. Eduskunta on hyväksynyt uudistusta koskevan lainsäädännön 18.2.2022. Nyt valmistellaan ja annetaan uudistusta koskeva valtioneuvoston asetus.

Starting points

Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiouudista koskevaa lainsäädäntöä on tarpeen täsmentää valtioneuvoston asetuksen säännöksillä.