Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamuslaitoksesta

OM017:00/2022 Säädösvalmistelu

Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiota uudistetaan muun muassa seuraamusten täytäntöönpanon yhdenmukaisuuden lisäämiseksi ja johtamisjärjestelmän kehittämiseksi. Eduskunta on hyväksynyt uudistusta koskevan lainsäädännön 18.2.2022. Nyt valmistellaan ja annetaan uudistusta koskeva valtioneuvoston asetus.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM017:00/2022

Asianumerot VN/5557/2022

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 21.2.2022 – 13.4.2022

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös 290/2022

Yhteyshenkilö
Anne Hartoneva, Hallitusneuvos
puh. +358 295 150 344
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tarkoitus on saada aikaan Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiouudistusta koskevaa lainsäädäntöä yksityiskohtaisemmat säännökset muun muassa uuden organisaation toimielimistä ja niiden tehtävistä, päätösvallasta, johtotehtävissä toimivista virkamiehistä ja virkamiesten erityisistä kelpoisuusvaatimuksista.

Tiivistelmä

Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiota uudistetaan muun muassa seuraamusten täytäntöönpanon yhdenmukaisuuden lisäämiseksi ja johtamisjärjestelmän kehittämiseksi. Eduskunta on hyväksynyt uudistusta koskevan lainsäädännön 18.2.2022. Nyt valmistellaan ja annetaan uudistusta koskeva valtioneuvoston asetus.

Lähtökohdat

Rikosseuraamuslaitoksen organisaatiouudista koskevaa lainsäädäntöä on tarpeen täsmentää valtioneuvoston asetuksen säännöksillä.