Pörssiyhtiöiden hallintoelinten sukupuolijakauman tasapainottamisesta annetun direktiivin täytäntöönpano

OM017:00/2023 Statute drafting

Hankkeen tarkoituksena on panna täytäntöön pörssiyhtiöiden hallintoelinten jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä annettu direktiivi (EU) 2022/2381.

Basic information In progress

Project number OM017:00/2023

Case numbers VN/6136/2023

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 27.2.2023 –

Date of appointment

Law drafting

HE laeiksi osakeyhtiölain 6 luvun ja kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta
 • 1

  Under preparation

  Adopted in the plan for the session period on 31.8.2023
 • 2

  Estimated week of presentation

  Original estimated week of presentation 18/2024
  Estimated new week of presentation 22/2024
 • 3

  Current stage: Submitted to Parliament

 • 4

  Statute adopted

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi osakeyhtiölakia, osuuskuntalakia ja kauppakamarilakia. Ehdotetuilla laeilla pannaan täytäntöön pörssiyhtiöiden hallintoelinten jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamista koskeva direktiivi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 28.12.2024. Säännöksiä sovellettaisiin direktiivissä esitetyllä tavalla siten, että pörssiyhtiöiden ja pörssiosuuskuntien olisi saavutettava velvoitteet viimeistään 30.6.2026.

Minister in chargeMinister of Justice Meri

Additional information

 • Processed by: Finnish Council of Regulatory Impact Analysis

Legislative plan for spring session 2024

Contact person
Satu Pentikäinen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 282
[email protected]

Contact person
Markus Tervonen, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 558
[email protected]

Goals and results

Tavoitteena on direktiivin täytäntöönpanoa varten tarvittavat lainmuutokset sisältävän hallituksen esityksen antaminen siten, että esitys voidaan käsitellä ja saattaa voimaan direktiivin kansalliselle täytäntöönpanolle asetetussa määräajassa.

Summary

Hankkeen tarkoituksena on panna täytäntöön pörssiyhtiöiden hallintoelinten jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä annettu direktiivi (EU) 2022/2381.

Read more