Pörssiyhtiöiden hallintoelinten sukupuolijakauman tasapainottamisesta annetun direktiivin täytäntöönpano

OM017:00/2023 Säädösvalmistelu

Hankkeen tarkoituksena on panna täytäntöön pörssiyhtiöiden hallintoelinten jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä annettu direktiivi (EU) 2022/2381.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM017:00/2023

Asianumerot VN/6136/2023

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 27.2.2023 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laeiksi osakeyhtiölain 6 luvun ja kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.8.2023
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 18/2024
  Arvioitu uusi esittelyviikko 22/2024
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  30.5.2024
 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi osakeyhtiölakia, osuuskuntalakia ja kauppakamarilakia. Ehdotetuilla laeilla pannaan täytäntöön pörssiyhtiöiden hallintoelinten jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamista koskeva direktiivi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 28.12.2024. Säännöksiä sovellettaisiin direktiivissä esitetyllä tavalla siten, että pörssiyhtiöiden ja pörssiosuuskuntien olisi saavutettava velvoitteet viimeistään 30.6.2026.

VastuuministeriOikeusministeri Meri

Lisätietoa

 • Käsittely: Lainsäädännön arviointineuvosto

Kevätistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Satu Pentikäinen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 282
[email protected]

Yhteyshenkilö
Markus Tervonen, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 558
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on direktiivin täytäntöönpanoa varten tarvittavat lainmuutokset sisältävän hallituksen esityksen antaminen siten, että esitys voidaan käsitellä ja saattaa voimaan direktiivin kansalliselle täytäntöönpanolle asetetussa määräajassa.

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on panna täytäntöön pörssiyhtiöiden hallintoelinten jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä annettu direktiivi (EU) 2022/2381.

Lisää aiheesta