Yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamiseen liittyvät valtioneuvoston asetukset

OM019:00/2023 Statute drafting

Valmistellaan yrityksen saneerauksesta annettuun lakiin (47/1993) tehtäviin muutoksiin liittyvät teknisluontoiset muutokset kolmeen asetukseen.

Basic information Completed

Project number OM019:00/2023

Case numbers VN/6820/2023

Set by Ministry of Justice

Task class Issuing of a decree

Term/schedule 3.3.2023 –

Date of appointment

Law drafting

Government proposal-

Adopted statute 629/2023
Adopted statute 630/2023

Contact person
Katri Törnroth, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 084
[email protected]

Goals and results

Ajantasaistetaan yrityksen saneerauksesta annettuun lakiin liittyvät asetukset lakiin tehtävien muutosten johdosta.

Summary

Valmistellaan yrityksen saneerauksesta annettuun lakiin (47/1993) tehtäviin muutoksiin liittyvät teknisluontoiset muutokset kolmeen asetukseen.

Starting points

Hallituksen esitykseen HE 251/2022 vp perustuvien lakimuutosten seurauksena yrityksen saneerauksesta annettua asetusta (55/1993), yksityishenkilön velkajärjestelystä annettua asetusta (58/1993) ja konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä annettua oikeusministeriön asetusta (707/2019) on tarpeen päivittää. Asetusluonnokset olivat hallituksen esityksen liitteenä ja ne ovat käyneet lausuntokierroksella 8.4.2022–20.5.2022 osana yrityssaneeraustyöryhmän loppumietintöä.