Statsrådsförordningar som har samband med ändringen av lagen om företagssanering

OM019:00/2023 Lagstiftningsprojekt

I tre förordningar bereds ändringar av teknisk natur som har samband med de ändringar som görs i lagen om företagssanering (47/1993).

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM019:00/2023

Ärendenummer VN/6820/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Förordning utfärdas

Mandattid 3.3.2023 –

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning 629/2023
Antagen författning 630/2023

Kontaktperson
Katri Törnroth, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 084
[email protected]

Mål och resultat

Förordningarna som har samband med lagen om företagssanering uppdateras med anledning av de ändringar som görs i lagen.

Sammandrag

I tre förordningar bereds ändringar av teknisk natur som har samband med de ändringar som görs i lagen om företagssanering (47/1993).

Utgångspunkter

Till följd av de lagändringar som baserar sig på regeringens proposition RP 251/2022 rd behöver förordningen om företagssanering (55/1993), förordningen om skuldsanering för privatpersoner (58/1993) och justitieministeriets förordning om ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden (707/2019) uppdateras. Utkasten till förordningar fanns som bilaga till regeringspropositionen och har varit på remiss den 8 april 2022–20 maj 2022 som en del av företagssaneringsarbetsgruppens slutbetänkande.