Yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamiseen liittyvät valtioneuvoston asetukset

OM019:00/2023 Säädösvalmistelu

Valmistellaan yrityksen saneerauksesta annettuun lakiin (47/1993) tehtäviin muutoksiin liittyvät teknisluontoiset muutokset kolmeen asetukseen.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM019:00/2023

Asianumerot VN/6820/2023

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 3.3.2023 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös 629/2023
Hyväksytty säädös 630/2023

Yhteyshenkilö
Katri Törnroth, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 084
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Ajantasaistetaan yrityksen saneerauksesta annettuun lakiin liittyvät asetukset lakiin tehtävien muutosten johdosta.

Tiivistelmä

Valmistellaan yrityksen saneerauksesta annettuun lakiin (47/1993) tehtäviin muutoksiin liittyvät teknisluontoiset muutokset kolmeen asetukseen.

Lähtökohdat

Hallituksen esitykseen HE 251/2022 vp perustuvien lakimuutosten seurauksena yrityksen saneerauksesta annettua asetusta (55/1993), yksityishenkilön velkajärjestelystä annettua asetusta (58/1993) ja konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä annettua oikeusministeriön asetusta (707/2019) on tarpeen päivittää. Asetusluonnokset olivat hallituksen esityksen liitteenä ja ne ovat käyneet lausuntokierroksella 8.4.2022–20.5.2022 osana yrityssaneeraustyöryhmän loppumietintöä.