Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi eräiden kuluttajansuojadirektiivien muuttamisesta unionin kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon valvonnan parantamisen ja nykyaikaistamisen osalta (ns. Omnibus-direktiivi)

OM021:00/2018 Statute drafting

Direktiivillä muutetaan neljää EU:n kuluttajansuojadirektiiviä mm. tiukentamalla niiden rikkomuksia koskevia seuraamuksia, parantamalla kuluttajan käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja sekä poistamalla säännöksissä havaittuja puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia.

Basic information Completed

Project number OM021:00/2018

Case numbers VN/1224/2018; OM 2/471/2018

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 20.4.2018 –

Date of appointment

Law drafting

Government proposal-

Adopted statute-

Contact person
Sofia Aspelund, Lainsäädäntöneuvos
tel. 0295150554
[email protected]

Goals and results

Direktiivi on osa Kuluttajat vahvempaan asemaan –toimenpidepakettia, jonka tavoitteena on tehostaa EU:n kuluttajansuojasäännösten noudattamista sekä nykyaikaistaa eräitä kuluttajansuojasäännöksiä ja vähentää yrityksille aiheutuvia kustannuksia.

Summary

Direktiivillä muutetaan neljää EU:n kuluttajansuojadirektiiviä mm. tiukentamalla niiden rikkomuksia koskevia seuraamuksia, parantamalla kuluttajan käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja sekä poistamalla säännöksissä havaittuja puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia.

Additional information

Read more

Kuluttajansuojaviranomaisten toimivaltuuksiin ehdotetaan laajennuksia

Ministry of Justice Press release 28.6.2019 12.52