Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi eräiden kuluttajansuojadirektiivien muuttamisesta unionin kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon valvonnan parantamisen ja nykyaikaistamisen osalta (ns. Omnibus-direktiivi)

OM021:00/2018 Säädösvalmistelu

Direktiivillä muutetaan neljää EU:n kuluttajansuojadirektiiviä mm. tiukentamalla niiden rikkomuksia koskevia seuraamuksia, parantamalla kuluttajan käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja sekä poistamalla säännöksissä havaittuja puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM021:00/2018

Asianumerot VN/1224/2018; OM 2/471/2018

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 20.4.2018 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Sofia Aspelund, Lainsäädäntöneuvos
puh. 0295150554
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Direktiivi on osa Kuluttajat vahvempaan asemaan –toimenpidepakettia, jonka tavoitteena on tehostaa EU:n kuluttajansuojasäännösten noudattamista sekä nykyaikaistaa eräitä kuluttajansuojasäännöksiä ja vähentää yrityksille aiheutuvia kustannuksia.

Tiivistelmä

Direktiivillä muutetaan neljää EU:n kuluttajansuojadirektiiviä mm. tiukentamalla niiden rikkomuksia koskevia seuraamuksia, parantamalla kuluttajan käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja sekä poistamalla säännöksissä havaittuja puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia.

Lisätietoja

Lisää aiheesta