Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av vissa direktiv om konsumentskydd vad gäller bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler

OM021:00/2018 Lagstiftningsprojekt

Direktiivillä muutetaan neljää EU:n kuluttajansuojadirektiiviä mm. tiukentamalla niiden rikkomuksia koskevia seuraamuksia, parantamalla kuluttajan käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja sekä poistamalla säännöksissä havaittuja puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM021:00/2018

Ärendenummer VN/1224/2018; OM 2/471/2018

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 20.4.2018 –

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Sofia Aspelund, Lainsäädäntöneuvos
tel. 0295150554
[email protected]

Mål och resultat

Direktiivi on osa Kuluttajat vahvempaan asemaan –toimenpidepakettia, jonka tavoitteena on tehostaa EU:n kuluttajansuojasäännösten noudattamista sekä nykyaikaistaa eräitä kuluttajansuojasäännöksiä ja vähentää yrityksille aiheutuvia kustannuksia.

Sammandrag

Direktiivillä muutetaan neljää EU:n kuluttajansuojadirektiiviä mm. tiukentamalla niiden rikkomuksia koskevia seuraamuksia, parantamalla kuluttajan käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja sekä poistamalla säännöksissä havaittuja puutteita ja epäjohdonmukaisuuksia.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

Konsumentskyddsmyndigheternas befogenheter ska utvidgas

JM Pressmeddelande 28.6.2019 12.52