Lunastuslain uudistaminen

OM022:00/2016 Statute drafting

Työryhmä esittää kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) korvausperusteita uudistettavaksi. Korvausperusteita tulisi tarkistaa kiinteistöarvioinnin tutkimusta ja kansainvälistä kehitystä vastaaviksi.

Basic information In progress

Project number OM022:00/2016

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 7.9.2015 –

Date of appointment 7.9.2015

Relation to the Government Programme

Biotalous ja puhtaat ratkaisut

Key projects Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase ja sininen biotalous nousuun

Measures Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi

Law drafting

HE laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 31 §:n muuttamisesta
  • 1

    Under preparation

    Adopted in the plan for the session period on 10.9.2018
  • Not issued during the session

Parliamentary reply-

Esityksessä ehdotetaan lunastuslakiin sisältyvän ns. arvonleikkaussääntelyn kumoamista.

Minister in chargeOikeusministeri Antti Häkkänen

Additional information

  • Processed by: Advisory Committee on Local Government Finances and Administration

Legislative plan for autumn session 2018

Contact person
Jari Salila, Lainsäädäntöneuvos
tel. 02951 50584

Goals and results

Tavoitteena on huolehtia lunastuslainsäädännön ajantasaisuudesta arvioimalla lunastuslain mukaisen lunastuskorvauksen määräämistä koskevan lainsäädännön kattavuus ja yhtenäistämistarve sekä tekemällä tarvittavat säädösmuutokset. Muutosten tarkoituksena on turvata lunastettavan omaisuuden haltijan asemaa.

Summary

Työryhmä esittää kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) korvausperusteita uudistettavaksi. Korvausperusteita tulisi tarkistaa kiinteistöarvioinnin tutkimusta ja kansainvälistä kehitystä vastaaviksi.

Starting points

Oikeusministeriössä laadittiin vuonna 2016 virkatyönä arviomuistio lunastuslainsäädännön uudistamistarpeista (Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 33/2016). Arviomuistio oli lausuntokierroksella 22.8.–23.9.2016. Oikeusministeriölle jätetyistä lausunnoista on koostettu tiivistelmä.

Oikeusministeriö asetti helmikuussa 2018 työryhmän valmistelemaan uusia säännöksiä sekä seurantaryhmän seuraamaan työryhmän työskentelyä. Työryhmän luovutti mietintönsä oikeusministeriölle 21.3.2019 (Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 2019:12). Mietintö oli lausuntokierroksella 2.4.-15.5.2019.

Oikeusministeriö teetti selvityksen arvonleikkaussäännösten poistamisen vaikutuksista (Oikeusministeriö selvityksiä ja ohjeita 20/2018). Selvitys oli lausuntokierroksella 21.6.–3.8.2018. Oikeusministeriölle jätetyistä lausunnoista on koostettu tiivistelmä.

Read more

Työryhmä ehdottaa lunastuslain korvausperusteiden uudistamista
Ministry of Justice Press release 21.3.2019 11.00