Lunastuslain uudistaminen

OM022:00/2016 Säädösvalmistelu

Hallituksen esityksen luonnoksessa (7.7.2021) ehdotetaan muutettavaksi lunastuslakia ja eräitä muita lakeja. Muutosten keskeisenä tarkoituksena on turvata lunastettavan omaisuuden haltijan asemaa ja turvata kuntien maapolitiikka.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM022:00/2016

Asianumerot OM 21/41/2015, VN/882/2018 , VN/882/2018

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 7.9.2015 –

Asettamispäivä 7.9.2015

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Strategiset kokonaisuudet Oikeusvaltion kehittäminen

Lainvalmistelu

HE laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 12.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 46/2018
  Arvioitu uusi esittelyviikko 19/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  12.5.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 78/2022

Lausuntokierroksella olleeseen HE-luonnokseen sisältyvien muutosten tarkoituksena on parantaa lunastettavan omaisuuden haltijan asemaa ja turvata kuntien maapolitiikan harjoittamisen edellytykset. Korvausperusteiden uudistamisen lisäksi lunastuslakiin esitettiin lisäksi tehtäväksi useita menettelyllisiä tarkistuksia, joiden tarkoituksena on keventää ja nopeuttaa lunastusasian hallinnollista käsittelyä ja osin täydentää EU:n YVA-direktiivin kansallista täytäntöönpanoa. Korvausperusteiden uudistamista koskevan esityksen viivästymisen vuoksi YVA-direktiivin täytäntöönpanoon liittyvät säännösehdotukset on erotettu omaksi esitykseen.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Jari Salila, Lainsäädäntöneuvos
puh. 02951 50584
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on huolehtia lunastuslainsäädännön ajantasaisuudesta arvioimalla lunastuslain mukaisen lunastuskorvauksen määräämistä koskevan lainsäädännön kattavuus ja yhtenäistämistarve sekä tekemällä tarvittavat säädösmuutokset. Muutosten tarkoituksena on parantaa lunastettavan omaisuuden haltijan asemaa ja turvata kuntien maapolitiikka.

Tiivistelmä

Hallituksen esityksen luonnoksessa (7.7.2021) ehdotetaan muutettavaksi lunastuslakia ja eräitä muita lakeja. Muutosten keskeisenä tarkoituksena on turvata lunastettavan omaisuuden haltijan asemaa ja turvata kuntien maapolitiikka.

Lähtökohdat

Lunastuslain korvausperusteisiin esitettävien muutosten tarkoituksena on varmistaa perustuslaissa turvatun täyden korvauksen vaatimuksen toteutuminen kaikissa lunastustilanteissa. Muutosten tarkoituksena on lisäksi yhtenäistää lunastuslain korvausarvioinnin käsitteistöä vastaamaan kiinteistöarvioinnissa ja kansainvälisissä arviointistandardeissa käytettyjä käsitteitä.
Tutkimuslupa- ja lunastuslupa-asioiden käsittelyä sekä menettelyä lunastusasioissa koskevat säännökset eivät ole kaikilta osin ajanmukaisia, minkä vuoksi nämä tulisi tarkistaa.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.