Hallituksen esitys kansalaisaloitelain muuttamisesta

OM022:00/2019 Statute drafting

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansalaisaloitelakia. Lakiin otettaisiin sääntely, joka on tarpeen EU:n uuden kansalaisaloiteasetuksen täydentämiseksi. Lisäksi lakia muutettaisiin johtuen Väestö-rekisterikeskuksen tehtävien siirtämisestä perustettavalle Digi- ja väestötietovirastolle

Basic information Completed

Project number OM022:00/2019

Case numbers

Set by Ministry of Justice

Term/schedule

Date of appointment

Law drafting

HE laiksi kansalaisaloitelain muuttamisesta
 • 1

  Under preparation

  Adopted in the plan for the session period on 19.9.2019
 • 2

  Estimated week of presentation

  Estimated new week of presentation 43/2019
 • 3

  Submitted to Parliament

 • 4

  Current stage: Statute adopted

Parliamentary reply EV 51/2019

Hankkeessa valmistellaan hallituksen esitys kansalaisaloitelain muuttamiseksi eurooppalaisen kansalaisaloitteen asetuksen mukaiseksi sekä tehdään muita tarvittavia päivityksiä kansalaisaloitelakiin. Näihin muihin tarvittaviin päivityksiin lukeutuu ainakin Väestörekisterikeskuksen nimen muutos vuoden 2020 alusta Digi- ja väestötietovirastoksi.

Minister in chargeOikeusministeri Henriksson

Additional information

 • Submitted to Parliament as urgent: parliamentary reply before parliamentary recess.

Legislative plan for autumn session 2019

Contact person
Laura Nurminen, Erityisasiantuntija
tel. +358 2951 50008
[email protected]

Summary

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansalaisaloitelakia. Lakiin otettaisiin sääntely, joka on tarpeen EU:n uuden kansalaisaloiteasetuksen täydentämiseksi. Lisäksi lakia muutettaisiin johtuen Väestö-rekisterikeskuksen tehtävien siirtämisestä perustettavalle Digi- ja väestötietovirastolle

Starting points

Oikeusministeriössä on laadittu Arviomuistio kansalaisaloitemenettelyn toiminnasta 2012–2017. Arviomuistioon pohjautuen kansalaisaloitemenettelyä sujuvoitettu ja selkiytetty muun muassa aloitteen vireillepanoprosessin ja kannatusilmoitusten julkisuuden osalta pienillä teknisillä muutoksilla. Muutokset kansalaisaloitelakiin ovat astuneet voimaan 1.6.2019.

Additional information

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.