Regeringens proposition om ändring av lagen om medborgarinitiativ

OM022:00/2019 Lagstiftningsprojekt

denna proposition föreslås det att lagen om medborgarinitiativ ändras. I lagen intas bestämmelser som behövs för att komplettera EU:s nya förordning som gäller medborgarinitiativ. Dessutom ändras lagen till följd av att Befolkningsregistercentralens uppgifter överförs till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, som kommer att inrättas.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM022:00/2019

Ärendenummer

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP till lagen om ändring av lagen om medborgarinitiativ
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 19.9.2019
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 43/2019
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 51/2019

I projektet bereds det en regeringsproposition med förslag till lag om ändring av lagen om medborgarinitiativ så att lagen ska överensstämma med den europeiska förordningen om medborgarinitiativ samt görs i lagen andra behövliga ändringar. Till dessa andra behövliga ändringar räknas åtminstone att Befolkningsregistercentralen från ingången av 2020 byter namn till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Ansvarig ministerOikeusministeri Henriksson

Ytterligare uppgifter

 • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2019

Kontaktperson
Laura Nurminen, Erityisasiantuntija
tel. +358 2951 50008
[email protected]

Sammandrag

denna proposition föreslås det att lagen om medborgarinitiativ ändras. I lagen intas bestämmelser som behövs för att komplettera EU:s nya förordning som gäller medborgarinitiativ. Dessutom ändras lagen till följd av att Befolkningsregistercentralens uppgifter överförs till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, som kommer att inrättas.

Utgångspunkter

-

Ytterligare uppgifter

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.