Hallituksen esitys laiksi valmiuslain muuttamisesta

OM022:00/2022 Statute drafting

Esityksen tarkoituksena on täydentää valmiuslaissa olevaa poikkeusolojen määritelmää uudella säännöksellä, joka kattaisi erityisen vakavat hybridiuhkien muodot.

Project status

Basic information Completed

Project number OM022:00/2022

Case numbers VN/10066/2022

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 25.3.2022 – 8.7.2022

Date of appointment

Law drafting

HE laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta

Parliamentary reply EV 101/2022

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valmiuslakia. Valmiuslain poikkeusolojen määritelmää koskevaa sääntelyä ehdotetaan täydennettäväksi uudella säännöksellä, joka kattaisi erityisen vakavat hybridivaikuttamisen muodot. Lisäksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi niistä toimivaltuuksista, jotka olisivat viranomaisten käytettävissä uuden poikkeusolomääritelmän mukaisissa poikkeusoloissa.

Minister in chargeMinister of Justice Henriksson

Contact personMarietta Keravuori-Rusanen, Ministry of Justice

Additional information

  • Submitted to Parliament as urgent: parliamentary reply before parliamentary recess.

Legislative plan for spring session 2022

Contact person
Marietta Keravuori-Rusanen, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 060
[email protected]

Contact person
Timo Makkonen, Yksikönpäällikkö
tel. +358 295 150 230
[email protected]

Contact person
Perttu Wasenius, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 150 106
[email protected]

Goals and results

Hallituksen esityksen tavoitteena on varmistaa mahdollisuus tarvittaessa ottaa käyttöön valmiuslain toimivaltuuksia sellaisessa hybridiuhkatilanteessa, joka erityisen vakavasti ja olennaisesti vaarantaa tai heikentää yhteiskunnan toimintakykyä taikka väestön turvallisuutta tai elinmahdollisuuksia. Tavoitteena on säätää uudesta poikkeusolomääritelmästä ja siihen kytkeytyvistä toimivaltuuksista perustuslain vaatimukset huomioiden täsmällisesti ja tarkkarajaisesti.

Summary

Esityksen tarkoituksena on täydentää valmiuslaissa olevaa poikkeusolojen määritelmää uudella säännöksellä, joka kattaisi erityisen vakavat hybridiuhkien muodot.

Starting points

Valmiuslaki ja sen sisältämä poikkeusolojen määritelmä on tullut voimaan 1.3.2012. Suomen turvallisuusympäristö on tämän jälkeen muuttunut merkittävästi ja erityisesti hybridiuhkien merkitys on sekä pitkällä ehkä lyhyellä aikajänteellä kasvanut. Voimassa olevan valmiuslain määritelmän ei voida katsoa täysimääräisesti kattavan kaikkia sellaisia tilanteita, joissa valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käyttöönotto olisi tarpeen.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.