Hallituksen esitys laiksi valmiuslain muuttamisesta

OM022:00/2022 Säädösvalmistelu

Esityksen tarkoituksena on täydentää valmiuslaissa olevaa poikkeusolojen määritelmää uudella säännöksellä, joka kattaisi erityisen vakavat hybridiuhkien muodot.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM022:00/2022

Asianumerot VN/10066/2022

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 25.3.2022 – 8.7.2022

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 7.4.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 16/2022
  Arvioitu uusi esittelyviikko 17/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  28.4.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 101/2022

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valmiuslakia. Valmiuslain poikkeusolojen määritelmää koskevaa sääntelyä ehdotetaan täydennettäväksi uudella säännöksellä, joka kattaisi erityisen vakavat hybridivaikuttamisen muodot. Lisäksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi niistä toimivaltuuksista, jotka olisivat viranomaisten käytettävissä uuden poikkeusolomääritelmän mukaisissa poikkeusoloissa.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

YhteyshenkilöMarietta Keravuori-Rusanen, oikeusministeriö

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Marietta Keravuori-Rusanen, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 060
[email protected]

Yhteyshenkilö
Timo Makkonen, Yksikönpäällikkö
puh. +358 295 150 230
[email protected]

Yhteyshenkilö
Perttu Wasenius, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 150 106
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hallituksen esityksen tavoitteena on varmistaa mahdollisuus tarvittaessa ottaa käyttöön valmiuslain toimivaltuuksia sellaisessa hybridiuhkatilanteessa, joka erityisen vakavasti ja olennaisesti vaarantaa tai heikentää yhteiskunnan toimintakykyä taikka väestön turvallisuutta tai elinmahdollisuuksia. Tavoitteena on säätää uudesta poikkeusolomääritelmästä ja siihen kytkeytyvistä toimivaltuuksista perustuslain vaatimukset huomioiden täsmällisesti ja tarkkarajaisesti.

Tiivistelmä

Esityksen tarkoituksena on täydentää valmiuslaissa olevaa poikkeusolojen määritelmää uudella säännöksellä, joka kattaisi erityisen vakavat hybridiuhkien muodot.

Lähtökohdat

Valmiuslaki ja sen sisältämä poikkeusolojen määritelmä on tullut voimaan 1.3.2012. Suomen turvallisuusympäristö on tämän jälkeen muuttunut merkittävästi ja erityisesti hybridiuhkien merkitys on sekä pitkällä ehkä lyhyellä aikajänteellä kasvanut. Voimassa olevan valmiuslain määritelmän ei voida katsoa täysimääräisesti kattavan kaikkia sellaisia tilanteita, joissa valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käyttöönotto olisi tarpeen.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.