Tehoa-hanke (NRM)

Strengthtening the anti-trafficking response

OM023:00/2023 Development

EU:n sisäisen turvallisuuden rahaston rahoittaman hankkeen (2023-2025) tavoitteena on ehkäistä ja torjua ihmiskauppaa. Hankkeessa valmistellaan uhrien tunnistamisen edistämiseksi ja avun saannin turvaamiseksi kansallinen ihmiskaupan uhrien tunnistamis- ja ohjausmekanismi (NRM).

Basic information In progress

Project number OM023:00/2023

Case numbers VN/17560/2022 , VN/8858/2023

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 13.3.2023 – 31.1.2025

Date of appointment 13.3.2023

Contact person
Anna Nuotio, Hankepäällikkö
tel. +358 295 150 174
[email protected]

Goals and results

Tavoitteet:
1. Ihmiskaupan uhrien tunnistamis- ja ohjausmekanismi (NRM) on otettu käyttöön. Näin vahvistetaan ihmiskaupan uhrien tunnistamista ja siten valmiuksia ihmiskaupan
ehkäisemisessä ja torjunnassa.
2. Tietopohja ja yleinen tietoisuus ihmiskauppailmiöstä ja ihmiskaupan vastaisesta työstä on vahvistunut. Näin lisätään tietoisuutta ihmiskaupasta ja siten valmiuksia ihmiskaupan ehkäisemisessä ja torjunnassa.
3. Vahvistetaan ihmiskaupan vastaisesta työstä viestimistä. Tavoitteena on lisätä erityisesti ihmiskauppaa kohtaavien ammattilaisten ja muiden tahojen tietoisuutta ihmiskaupasta. Tarkoitus on parantaa ihmiskaupan tunnistamista ja näin kehittää rikosvastuun toteutumista sekä uhrien avun saantia.

Summary

EU:n sisäisen turvallisuuden rahaston rahoittaman hankkeen (2023-2025) tavoitteena on ehkäistä ja torjua ihmiskauppaa. Hankkeessa valmistellaan uhrien tunnistamisen edistämiseksi ja avun saannin turvaamiseksi kansallinen ihmiskaupan uhrien tunnistamis- ja ohjausmekanismi (NRM).

Starting points

Hankkeen tavoitteena on ehkäistä ja torjua ihmiskauppaa sekä edistää kansallisen ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman toimeenpanoa. Kuten toimintaohjelman laajan valmistelutyön aikana kävi ilmi, ihmiskaupan muotojen tunnistamisessa ja uhrien avunsaannissa on merkittäviä puutteita. Tämä johtaa siihen, etteivät rikosvastuu ja ihmiskaupan uhrien oikeudet toteudu. Hankkeessa selkeytetään uhrien tunnistamista ja auttamista tuottamalla käytännönläheinen käsikirja mahdollisia ihmiskaupan uhreja työssään kohtaaville ammattilaisille.

Additional information

Read more

Tehoa ihmiskaupan vastaiseen työhön uuden hankkeen myötä

Ministry of Justice News item 27.3.2023 10.33