Tehoa-hanke (NRM)

Tehoa ihmiskaupan vastaiseen työhön (EU-rahoitus)

OM023:00/2023 Kehittäminen

EU:n sisäisen turvallisuuden rahaston rahoittaman hankkeen (2023-2025) tavoitteena on ehkäistä ja torjua ihmiskauppaa. Hankkeessa valmistellaan uhrien tunnistamisen edistämiseksi ja avun saannin turvaamiseksi kansallinen ihmiskaupan uhrien tunnistamis- ja ohjausmekanismi (NRM).

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM023:00/2023

Asianumerot VN/17560/2022 , VN/8858/2023

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 13.3.2023 – 31.1.2025

Asettamispäivä 13.3.2023

Yhteyshenkilö
Anna Nuotio, Hankepäällikkö
puh. +358 295 150 174
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteet:
1. Ihmiskaupan uhrien tunnistamis- ja ohjausmekanismi (NRM) on otettu käyttöön. Näin vahvistetaan ihmiskaupan uhrien tunnistamista ja siten valmiuksia ihmiskaupan
ehkäisemisessä ja torjunnassa.
2. Tietopohja ja yleinen tietoisuus ihmiskauppailmiöstä ja ihmiskaupan vastaisesta työstä on vahvistunut. Näin lisätään tietoisuutta ihmiskaupasta ja siten valmiuksia ihmiskaupan ehkäisemisessä ja torjunnassa.
3. Vahvistetaan ihmiskaupan vastaisesta työstä viestimistä. Tavoitteena on lisätä erityisesti ihmiskauppaa kohtaavien ammattilaisten ja muiden tahojen tietoisuutta ihmiskaupasta. Tarkoitus on parantaa ihmiskaupan tunnistamista ja näin kehittää rikosvastuun toteutumista sekä uhrien avun saantia.

Tiivistelmä

EU:n sisäisen turvallisuuden rahaston rahoittaman hankkeen (2023-2025) tavoitteena on ehkäistä ja torjua ihmiskauppaa. Hankkeessa valmistellaan uhrien tunnistamisen edistämiseksi ja avun saannin turvaamiseksi kansallinen ihmiskaupan uhrien tunnistamis- ja ohjausmekanismi (NRM).

Lähtökohdat

Hankkeen tavoitteena on ehkäistä ja torjua ihmiskauppaa sekä edistää kansallisen ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman toimeenpanoa. Kuten toimintaohjelman laajan valmistelutyön aikana kävi ilmi, ihmiskaupan muotojen tunnistamisessa ja uhrien avunsaannissa on merkittäviä puutteita. Tämä johtaa siihen, etteivät rikosvastuu ja ihmiskaupan uhrien oikeudet toteudu. Hankkeessa selkeytetään uhrien tunnistamista ja auttamista tuottamalla käytännönläheinen käsikirja mahdollisia ihmiskaupan uhreja työssään kohtaaville ammattilaisille.

Lisätietoja

Lisää aiheesta