Ahvenanmaan itsehallintolain selvitys- ja muutoshanke –työryhmä (HE laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta)

OM024:00/2023 Statute drafting

Tavoitteena on jatkaa uuden Ahvenanmaan itsehallintolain valmistelua yhdessä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen kanssa.

Työryhmä arvioi ja selvittää eräitä Ahvenanmaan itsehallintolain uudistukseen liittyviä asioita sekä laatii ehdotuksen HE:ksi laiksi Ahvenanmaan itseallintolain muuttamisesta.

Project status

Basic information In progress

Project number OM024:00/2023

Case numbers VN/3796/2023

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 24.3.2023 – 31.5.2024

Date of appointment 24.3.2023

Relation to the Government Programme

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Law drafting

HE laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta
 • 1

  Under preparation

  Adopted in the plan for the session period on 31.8.2023
 • 2

  Current stage: Estimated week of presentation

  Original estimated week of presentation 16/2024
  Estimated new week of presentation 35/2024
 • 3

  Submitted to Parliament

 • 4

  Statute adopted

Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta annettavassa työryhmämietinnössä on tarkoitus huomioida PeVL 18/2021 vp ja PeVL 72/2022 vp.

Minister in chargeMinister of Local and Regional Government Ikonen

Contact personCorinna Tammenmaa, Ministry of Justice

Legislative plan for spring session 2024

Contact person
Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 334
[email protected]

Goals and results

Tarkoituksena on yhdessä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen kanssa jatkaa työtä Ahvenanmaan itsehallintolain sääntelyn kehittämisen parissa. Huolehditaan uudistuksen eräiden avointen asioiden arvioimisesta ja selvittämisestä. Tavoitteena on kehittää ja nykyaikaistaa itsehallintojärjestelmää. Pääministeri Orpon hallitusohjelman mukaan Ahvenanmaan itsehallintoa kehitetään ja vaalitaan hyvässä yhteistyössä ja dialogissa Ahvenanmaan maakunnan kanssa. Ahvenanmaan itsehallinnon uudistamistyötä jatketaan. Lisäksi laaditaan ehdotus hallituksen esitykseksi nykyisen itsehallintolain muuttamisesta eräiden perustuslakivaliokunnan kannanottojen mukaisesti.

Mietintö nykyisen itsehallintolain muuttamisesta valmistuu vuoden 2024 aikana. Välimietintö itsehallintolain uudistamisesta annettiin tammikuussa 2024.

Summary

Tavoitteena on jatkaa uuden Ahvenanmaan itsehallintolain valmistelua yhdessä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen kanssa.

Työryhmä arvioi ja selvittää eräitä Ahvenanmaan itsehallintolain uudistukseen liittyviä asioita sekä laatii ehdotuksen HE:ksi laiksi Ahvenanmaan itseallintolain muuttamisesta.

Read more

Ahvenanmaa-työryhmän mietintö lausunnolla

Ministry of Justice Press release 29.1.2024 12.43

Työ Ahvenanmaan itsehallintolain kanssa jatkuu työryhmässä

Ministry of Justice Press release 24.3.2023 16.19