Vanhemmuuslain valmisteleminen

OM025:00/2019 Statute drafting

Yhdistetään äitiys- ja isyyslait vanhemmuuslaiksi.

Basic information Completed

Project number OM025:00/2019

Case numbers VN/5966/2019

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule – 8.9.2022

Date of appointment

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Safe and secure Finland built on the rule of law

Strategiset kokonaisuudet Strengthening the rule of law

Law drafting

HE vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Parliamentary reply EV 85/2022

Äitiys- ja isyyslait yhdistetään vanhemmuuslaiksi.

Minister in chargeMinister of Justice Henriksson

Contact personJoanna Grandell, Ministry of Justice

Additional information

  • Finance act: Legislative proposal affecting state revenues or commanding appropriations to purposes set out in the law.

  • Processed by: Advisory Committee on Local Government Finances and Administration

Legislative plan for autumn session 2021

Contact person
Salla Silvola, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 314
[email protected]

Goals and results

Tavoitteena on yhdistää äitiys- ja isyyslait vanhemmuuslaiksi ja toteuttaa lakien soveltamiskäytännössä ilmenneet tarkistustarpeet. Samalla selvitetään hedelmöityshoitolain muuttamista siten, että naisparin hedelmöityshoidoissa voitaisiin käyttää myös sellaisia siittiöitä, joiden luovuttaja voidaan vahvistaa lapsen isäksi.

Summary

Yhdistetään äitiys- ja isyyslait vanhemmuuslaiksi.

Starting points

Pääministeri Marinin hallituksen ohjelma sisältää kirjauksen, jonka mukaan äitiys- ja isyyslait yhdistetään vanhemmuuslaiksi. Eduskunnan lakivaliokunta on äitiyslakia koskevaa kansalaisaloitetta käsitellessään todennut olevan aiheellista, että oikeusministeriö selvittää hedelmöityshoitolain 16 §:n 2 momentin muuttamista ja arvioi tällaisen muutoksen vaikutukset (LaVM 1/2018 s. 9).

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.