Vanhemmuuslain valmisteleminen

OM025:00/2019 Säädösvalmistelu

Yhdistetään äitiys- ja isyyslait vanhemmuuslaiksi.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM025:00/2019

Asianumerot VN/5966/2019

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu – 8.9.2022

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Strategiset kokonaisuudet Oikeusvaltion kehittäminen

Lainvalmistelu

HE vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 85/2022

Äitiys- ja isyyslait yhdistetään vanhemmuuslaiksi.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

YhteyshenkilöJoanna Grandell, oikeusministeriö

Lisätietoa

  • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Salla Silvola, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 314
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on yhdistää äitiys- ja isyyslait vanhemmuuslaiksi ja toteuttaa lakien soveltamiskäytännössä ilmenneet tarkistustarpeet. Samalla selvitetään hedelmöityshoitolain muuttamista siten, että naisparin hedelmöityshoidoissa voitaisiin käyttää myös sellaisia siittiöitä, joiden luovuttaja voidaan vahvistaa lapsen isäksi.

Tiivistelmä

Yhdistetään äitiys- ja isyyslait vanhemmuuslaiksi.

Lähtökohdat

Pääministeri Marinin hallituksen ohjelma sisältää kirjauksen, jonka mukaan äitiys- ja isyyslait yhdistetään vanhemmuuslaiksi. Eduskunnan lakivaliokunta on äitiyslakia koskevaa kansalaisaloitetta käsitellessään todennut olevan aiheellista, että oikeusministeriö selvittää hedelmöityshoitolain 16 §:n 2 momentin muuttamista ja arvioi tällaisen muutoksen vaikutukset (LaVM 1/2018 s. 9).

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.