Beredning av en föräldralag

OM025:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Moderskapslagen och faderskapslagen ska slås ihop till en föräldraskapslag.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM025:00/2019

Ärendenummer VN/5966/2019

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid – 8.9.2022

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Strategiset kokonaisuudet Utvecklingen av rättstaten

Lagberedning

RP till föräldraskapslag och vissa lagar som har samband med den

Riksdagens svar EV 85/2022

Moderskapslagen och faderskapslagen ska slås ihop till en föräldraskapslag.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

KontaktpersonJoanna Grandell, justitieministeriet

Ytterligare uppgifter

  • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

  • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Salla Silvola, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 314
[email protected]

Mål och resultat

Målet är att slå ihop moderskapslagen och faderskapslagen till en föräldraskapslag och i detta sammanhang beakta de ändringsbehov som framkommit i tillämpningen av lagarna. Samtidigt utreds behovet av att ändra lagen om assisterad befruktning så att man vid assisterad befruktning av ett kvinnligt par också kan använda sådana spermier vars givare kan fastställas vara barnets far.

Sammandrag

Moderskapslagen och faderskapslagen ska slås ihop till en föräldraskapslag.

Utgångspunkter

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Marins regering ska moderskapslagen och faderskapslagen slås ihop till en föräldraskapslag. Riksdagens lagutskott har vid behandlingen av medborgarinitiativet gällande moderskapslagen konstaterat att justitieministeriet bör utreda om 16 § 2 mom. i lagen om assisterad befruktning kan ändras och samtidigt bedöma vilka konsekvenser en ändring kan komma att ha (LaUB 1/2018).

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.