Ehdotus vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiiviksi

OM026:00/2022 Statute drafting

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2024/825 direktiivien 2005/29/EY ja 2011/83/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä vihreässä siirtymässä parantamalla suojaa sopimattomilta menettelyiltä ja parantamalla tiedottamista on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 6.3.2024.

Basic information Completed

Project number OM026:00/2022

Case numbers VN/10814/2022

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 1.4.2022 –

Date of appointment

Law drafting

Government proposal-

Adopted statute-

Contact person
Jussi Päivärinne, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 122
[email protected]

Summary

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2024/825 direktiivien 2005/29/EY ja 2011/83/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä vihreässä siirtymässä parantamalla suojaa sopimattomilta menettelyiltä ja parantamalla tiedottamista on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 6.3.2024.

Additional information

Read more