Förslag till konsumentskyddsdirektiv avseende den gröna omställningen

OM026:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2024/825 om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller mer konsumentmakt i den gröna omställningen genom bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder och bättre information offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 6 mars 2024.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM026:00/2022

Ärendenummer VN/10814/2022

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 1.4.2022 –

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Jussi Päivärinne, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 122
[email protected]

Sammandrag

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2024/825 om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller mer konsumentmakt i den gröna omställningen genom bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder och bättre information offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 6 mars 2024.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet