Ehdotus vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiiviksi

OM026:00/2022 Säädösvalmistelu

Direktiivillä muutettaisiin kahta EU:n kuluttajansuojadirektiiviä: direktiiviä sopimattomista kaupallisista menettelyistä (2005/29/EY) sekä ns. kuluttajaoikeusdirektiiviä (2011/83/EU). Muutosten tavoitteena on parantaa kuluttajien mahdollisuuksia tehdä luotettavampaan ympäristötietoon perustuvia päätöksiä.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM026:00/2022

Asianumerot VN/10814/2022

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.4.2022 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Jussi Päivärinne, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 122
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Ehdotus on yksi kuluttaja-asioiden toimintaohjelmassa (COM(2020) 696 final) sekä kiertotaloutta koskevassa toimintasuunnitelmassa (COM (2020) 98 final)) esitetyistä aloitteista, ja se on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Ehdotuksen tavoitteena on pyrkiä erityisesti edistämään kiertotaloutta ja puhdasta ja vihreää taloutta EU:ssa antamalla kuluttajille mahdollisuus tehdä tietoon perustuvia ostopäätöksiä ja siten edistää kestävämpää kulutusta. Ehdotuksella puututaan myös sopimattomiin kaupallisiin menettelyihin, jotka johtavat kuluttajia harhaan ja estävät heitä tekemästä kestäviä kulutusvalintoja. Lisäksi tavoitteena on varmistaa EU:n kuluttajansuojasäännösten parempi ja johdonmukaisempi soveltaminen.

Tiivistelmä

Direktiivillä muutettaisiin kahta EU:n kuluttajansuojadirektiiviä: direktiiviä sopimattomista kaupallisista menettelyistä (2005/29/EY) sekä ns. kuluttajaoikeusdirektiiviä (2011/83/EU). Muutosten tavoitteena on parantaa kuluttajien mahdollisuuksia tehdä luotettavampaan ympäristötietoon perustuvia päätöksiä.

Lisätietoja

Lisää aiheesta