Euroopan kriminaalipolitiikan instituuttia (HEUNI) koskevan lainsäädännön nykyaikaistaminen

OM027:00/2022 Statute drafting

OEV-virastohankkeen yhteydessä on kartoitettu Heunia koskevan lainsäädännön muutostarpeita. Koska virastohanketta koskevaa hallituksen esitystä ei anneta vuonna 2022 puuttuvan rahoituksen vuoksi, valmistellaan tarvittavat Heunia koskevat säädösmuutokset erikseen hallituksen esityksen muotoon.

Project status

Basic information Completed

Project number OM027:00/2022

Case numbers VN/12576/2022

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 22.4.2022 –

Date of appointment

Law drafting

HE laiksi Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen ja sen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Under preparation

  Added to session on 31.5.2022
 • 2

  Estimated week of presentation

  Estimated new week of presentation 24/2022
 • 3

  Submitted to Parliament

 • 4

  Current stage: Statute adopted

Parliamentary reply EV 117/2022

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi YK:n yhteydessä toimivaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituuttia (HEUNI) koskevaa lakia. Tavoitteena on ajantasaistaa vanhentunutta lainsäädäntöä. Keskeiset ehdotukset koskevat HEUNIn itsenäisyyden ja riippumattomuuden vahvistamista, eräiden virkamiesoikeudellisten ja hallinnollisten säännösten uudistamista, asetuksenantovaltuuden muuttamista perustuslain 80 §:n vaatimusten mukaiseksi sekä eräiden teknisten nimimuutosten huomioimista. Esityksen liitteenä on luonnos uudeksi valtioneuvoston asetukseksi, jolla kumottaisiin nykyinen HEUNIa koskeva asetus. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.

Minister in chargeMinister of Justice Henriksson

Contact personAnna-Liisa Sandvik, Ministry of Justice

Legislative plan for spring session 2022

Contact person
Anne Hartoneva, hallitusneuvos
[email protected]

Goals and results

Tarkoituksena on valmistella tarvittavat muutokset Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen ja sen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annettuun lakiin (582/1982)

Tavoitteena on myös laatia luonnos uudeksi valtioneuvoston asetukseksi. Asetusluonnoksen osalta tarkoituksena on valmistella yksityiskohtaisemmat säännökset muun muassa henkilökunnasta ja nimittämisestä virkaan tai virkasuhteeseen, johtajan tehtävistä, sijaisista ja erityisistä kelpoisuusvaatimuksista sekä neuvottelukunnalle suoritettavista korvauksista.

Summary

OEV-virastohankkeen yhteydessä on kartoitettu Heunia koskevan lainsäädännön muutostarpeita. Koska virastohanketta koskevaa hallituksen esitystä ei anneta vuonna 2022 puuttuvan rahoituksen vuoksi, valmistellaan tarvittavat Heunia koskevat säädösmuutokset erikseen hallituksen esityksen muotoon.

Starting points

Heunia koskevaa lainsäädäntöä on tarpeen uudistaa. Tavoitteena on ajantasaistaa vanhentunutta lainsäädäntöä. Tavoitteena on uudistaa virkamiesoikeudelliset ja hallinnolliset säännökset, muuttaa asetuksenantovaltuus perustuslain 80 §:n vaatimusten mukaiseksi sekä huomioida eräät tekniset nimimuutokset. Tavoitteena on myös laatia luonnos uudeksi valtioneuvoston asetukseksi.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.