Euroopan kriminaalipolitiikan instituuttia (HEUNI) koskevan lainsäädännön nykyaikaistaminen

OM027:00/2022 Säädösvalmistelu

OEV-virastohankkeen yhteydessä on kartoitettu Heunia koskevan lainsäädännön muutostarpeita. Koska virastohanketta koskevaa hallituksen esitystä ei anneta vuonna 2022 puuttuvan rahoituksen vuoksi, valmistellaan tarvittavat Heunia koskevat säädösmuutokset erikseen hallituksen esityksen muotoon.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM027:00/2022

Asianumerot VN/12576/2022

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 22.4.2022 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen ja sen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 31.5.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 24/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  16.6.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 117/2022

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi YK:n yhteydessä toimivaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituuttia (HEUNI) koskevaa lakia. Tavoitteena on ajantasaistaa vanhentunutta lainsäädäntöä. Keskeiset ehdotukset koskevat HEUNIn itsenäisyyden ja riippumattomuuden vahvistamista, eräiden virkamiesoikeudellisten ja hallinnollisten säännösten uudistamista, asetuksenantovaltuuden muuttamista perustuslain 80 §:n vaatimusten mukaiseksi sekä eräiden teknisten nimimuutosten huomioimista. Esityksen liitteenä on luonnos uudeksi valtioneuvoston asetukseksi, jolla kumottaisiin nykyinen HEUNIa koskeva asetus. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

YhteyshenkilöAnna-Liisa Sandvik, oikeusministeriö

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Anne Hartoneva, hallitusneuvos
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tarkoituksena on valmistella tarvittavat muutokset Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen ja sen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annettuun lakiin (582/1982)

Tavoitteena on myös laatia luonnos uudeksi valtioneuvoston asetukseksi. Asetusluonnoksen osalta tarkoituksena on valmistella yksityiskohtaisemmat säännökset muun muassa henkilökunnasta ja nimittämisestä virkaan tai virkasuhteeseen, johtajan tehtävistä, sijaisista ja erityisistä kelpoisuusvaatimuksista sekä neuvottelukunnalle suoritettavista korvauksista.

Tiivistelmä

OEV-virastohankkeen yhteydessä on kartoitettu Heunia koskevan lainsäädännön muutostarpeita. Koska virastohanketta koskevaa hallituksen esitystä ei anneta vuonna 2022 puuttuvan rahoituksen vuoksi, valmistellaan tarvittavat Heunia koskevat säädösmuutokset erikseen hallituksen esityksen muotoon.

Lähtökohdat

Heunia koskevaa lainsäädäntöä on tarpeen uudistaa. Tavoitteena on ajantasaistaa vanhentunutta lainsäädäntöä. Tavoitteena on uudistaa virkamiesoikeudelliset ja hallinnolliset säännökset, muuttaa asetuksenantovaltuus perustuslain 80 §:n vaatimusten mukaiseksi sekä huomioida eräät tekniset nimimuutokset. Tavoitteena on myös laatia luonnos uudeksi valtioneuvoston asetukseksi.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.