EU:n direktiivi rahanpesun torjumisesta rikosoikeuden keinoin

OM030:00/2017 Statute drafting

Direktiivi sisältää vähimmäissäännökset rahanpesuna rangaistavaksi säädettävistä teoista ja rangaistuksista. Sääntely perustuu pitkälti olemassa oleviin kansainvälisiin velvoitteisiin, mutta menee niitä jossain määrin pidemmälle.

Basic information Completed

Project number OM030:00/2017

Case numbers OM 2/481/2017, VN/3411/2018 , VN/3411/2018

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 1.1.2017 – 11.12.2020

Date of appointment 1.1.2017

Law drafting

HE rikoslain 1 luvun 11 §:n ja 32 luvun 11 §:n muuttamisesta
 • 1

  Under preparation

  Added to session on 19.8.2020
 • 2

  Estimated week of presentation

  Original estimated week of presentation 41/2020
  Estimated new week of presentation 43/2020
 • 3

  Submitted to Parliament

 • 4

  Current stage: Statute adopted

Parliamentary reply EV 169/2020

Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia. Ehdotetuilla lainsäädäntömuutoksilla pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahanpesun torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin.

Minister in chargeMinister of Justice Henriksson

Contact personSami Kiriakos, Ministry of Justice

Additional information

 • Submitted to Parliament as urgent: parliamentary reply before parliamentary recess.

Legislative plan for autumn session 2020

Contact person
Sami Kiriakos, Lainsäädäntöneuvos
[email protected]

Goals and results

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahanpesun torjumisesta rikosoikeuden keinoin hyväksyttiin 11 päivänä lokakuuta 2018.

Summary

Direktiivi sisältää vähimmäissäännökset rahanpesuna rangaistavaksi säädettävistä teoista ja rangaistuksista. Sääntely perustuu pitkälti olemassa oleviin kansainvälisiin velvoitteisiin, mutta menee niitä jossain määrin pidemmälle.

Starting points

Direktiivi korvaa neuvoston 26 päivänä kesäkuuta 2001 tekemä puitepäätöksen 2001/500/YOS rahanpesusta, rikoksentekovälineiden ja rikoksen tuottaman hyödyn tunnistamisesta, jäljittämisestä, jäädyttämisestä tai takavarikoimisesta ja menetetyksi tuomitsemisesta siltä osin kuin puitepäätös koskee rahanpesurikoksia. Direktiivin tarkoituksena on myös panna täytäntöön jäsenvaltioissa rahanpesurikoksia koskevat velvoitteet, joita vastaavat määräykset ovat Euroopan neuvoston rikoksen tuottaman hyödyn ja terrorismin rahoituksen rahanpesua, etsintää, takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista koskevassa yleissopimuksessa (ETS nro 198, niin kutsuttu Varsovan yleissopimus). Suomen lainsäädäntö vastaa puitepäätöksen ja yleissopimuksen velvoitteita.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.