EU:n direktiivi rahanpesun torjumisesta rikosoikeuden keinoin

OM030:00/2017 Säädösvalmistelu

Direktiivi sisältää vähimmäissäännökset rahanpesuna rangaistavaksi säädettävistä teoista ja rangaistuksista. Sääntely perustuu pitkälti olemassa oleviin kansainvälisiin velvoitteisiin, mutta menee niitä jossain määrin pidemmälle.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM030:00/2017

Asianumerot OM 2/481/2017, VN/3411/2018 , VN/3411/2018

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.1.2017 – 11.12.2020

Asettamispäivä 1.1.2017

Lainvalmistelu

HE rikoslain 1 luvun 11 §:n ja 32 luvun 11 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 19.8.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 41/2020
  Arvioitu uusi esittelyviikko 43/2020
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  22.10.2020
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 169/2020

Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia. Ehdotetuilla lainsäädäntömuutoksilla pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahanpesun torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

YhteyshenkilöSami Kiriakos, oikeusministeriö

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Sami Kiriakos, Lainsäädäntöneuvos
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahanpesun torjumisesta rikosoikeuden keinoin hyväksyttiin 11 päivänä lokakuuta 2018.

Tiivistelmä

Direktiivi sisältää vähimmäissäännökset rahanpesuna rangaistavaksi säädettävistä teoista ja rangaistuksista. Sääntely perustuu pitkälti olemassa oleviin kansainvälisiin velvoitteisiin, mutta menee niitä jossain määrin pidemmälle.

Lähtökohdat

Direktiivi korvaa neuvoston 26 päivänä kesäkuuta 2001 tekemä puitepäätöksen 2001/500/YOS rahanpesusta, rikoksentekovälineiden ja rikoksen tuottaman hyödyn tunnistamisesta, jäljittämisestä, jäädyttämisestä tai takavarikoimisesta ja menetetyksi tuomitsemisesta siltä osin kuin puitepäätös koskee rahanpesurikoksia. Direktiivin tarkoituksena on myös panna täytäntöön jäsenvaltioissa rahanpesurikoksia koskevat velvoitteet, joita vastaavat määräykset ovat Euroopan neuvoston rikoksen tuottaman hyödyn ja terrorismin rahoituksen rahanpesua, etsintää, takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista koskevassa yleissopimuksessa (ETS nro 198, niin kutsuttu Varsovan yleissopimus). Suomen lainsäädäntö vastaa puitepäätöksen ja yleissopimuksen velvoitteita.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.