Ihmiskaupan vastainen työ

Ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma

OM031:00/2020 Body

Hallitusohjelmassa on useita kirjauksia, joilla tehostetaan ihmiskaupan vastaista työtä. Oikeusministeriö on asettanut ohjausryhmän seuraamaan hallitusohjelman kirjausten toimeenpanoa.

Hallitus on lisäksi sopinut, että laaditaan ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma. Oikeusministeriö on asettanut työryhmän toimintaohjelman valmistelua varten.

Basic information In progress

Project number OM031:00/2020

Case numbers vn/5645/2020

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 2.4.2020 – 31.12.2023

Date of appointment 2.4.2020

Type of body Working group

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Safe and secure Finland built on the rule of law

Strategiset kokonaisuudet Strengthening the rule of law

Action Preparing an action programme against human trafficking

Goals and results

Ohjausryhmän tehtävänä on
1)seurata ja tarvittaessa ohjata hankkeiden etenemistä;
2)huolehtia tarvittavista virkamieslinjauksista, ml. mahdolliset kustannusvaikutukset ja lainsäädäntömuutokset, hankkeiden valmistelun etenemiseksi;
3)ottaa huomioon Eduskunnan ponnet ja kansainvälisten ihmisoikeuselinten Suomelle antamat suositukset;
4)seurata ja tarvittaessa ohjata ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman ja muiden hankkeiden toimeenpanoa omalla hallinnonalallaan; sekä
5)raportoida työstään oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmälle.

Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädännön uudistamista. Ohjausryhmä toimii myös tämän työryhmän ohjausryhmänä.

Työryhmän tehtävänä on
1) valmistella ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman painopistealueet;
2) suunnitella ja toteuttaa työpajoja, jotka tukevat toimintaohjelman valmistelua;
3) ottaa huomioon toimintaohjelman valmistelussa muut käynnissä olevat hankkeet, Eduskunnan ponnet ja kansainvälisten ihmisoikeuselinten Suomelle antamat suositukset;
4) laatia ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma kustannusvaikutuksineen ja sitä koskeva toimeenpanosuunnitelma;
5) seurata ja tukea toimintaohjelman toimeenpanoa sekä raportoida toimeenpanosta ohjausryhmälle;
6) raportoida työstään oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmälle; sekä
7) tehdä muut ohjausryhmän työryhmälle antamat tehtävät.

Summary

Hallitusohjelmassa on useita kirjauksia, joilla tehostetaan ihmiskaupan vastaista työtä. Oikeusministeriö on asettanut ohjausryhmän seuraamaan hallitusohjelman kirjausten toimeenpanoa.

Hallitus on lisäksi sopinut, että laaditaan ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma. Oikeusministeriö on asettanut työryhmän toimintaohjelman valmistelua varten.

Starting points

Hankkeella toteutetaan hallitusohjelmaa ja valmistellaan hallituksen sopima poikkihallinnollinen toimintaohjelma ihmiskaupan vastaisen työn tehostamiseksi.

Hankkeella myös turvataan ihmiskaupan vastaisten toimien yhteensovittaminen eri hallinnonaloilla.

Read more

Ministerityöryhmä: ihmiskaupan vastaisen työn koordinaatio vakiinnutetaan

Ministry of Justice Press release 23.3.2022 13.48

Rankaisemattomuusperiaatteen toteutumista selvitetään

Ministry of Justice News item 6.9.2021 14.27

Ihmiskaupan vastainen työ edistää kaikkien turvallisuutta

Ministry of Justice Press release 7.5.2021 9.31