Ihmiskaupan vastainen työ

Ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma

OM031:00/2020 Toimielin

Hallitusohjelmassa on useita kirjauksia, joilla tehostetaan ihmiskaupan vastaista työtä. Oikeusministeriö on asettanut ohjausryhmän seuraamaan hallitusohjelman kirjausten toimeenpanoa.

Hallitus on lisäksi sopinut, että laaditaan ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma. Oikeusministeriö on asettanut työryhmän toimintaohjelman valmistelua varten.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM031:00/2020

Asianumerot vn/5645/2020

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 2.4.2020 – 31.12.2023

Asettamispäivä 2.4.2020

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Strategiset kokonaisuudet Oikeusvaltion kehittäminen

Keino Laaditaan ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma

Tavoitteet ja tuotokset

Ohjausryhmän tehtävänä on
1)seurata ja tarvittaessa ohjata hankkeiden etenemistä;
2)huolehtia tarvittavista virkamieslinjauksista, ml. mahdolliset kustannusvaikutukset ja lainsäädäntömuutokset, hankkeiden valmistelun etenemiseksi;
3)ottaa huomioon Eduskunnan ponnet ja kansainvälisten ihmisoikeuselinten Suomelle antamat suositukset;
4)seurata ja tarvittaessa ohjata ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman ja muiden hankkeiden toimeenpanoa omalla hallinnonalallaan; sekä
5)raportoida työstään oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmälle.

Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädännön uudistamista. Ohjausryhmä toimii myös tämän työryhmän ohjausryhmänä.

Työryhmän tehtävänä on
1) valmistella ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman painopistealueet;
2) suunnitella ja toteuttaa työpajoja, jotka tukevat toimintaohjelman valmistelua;
3) ottaa huomioon toimintaohjelman valmistelussa muut käynnissä olevat hankkeet, Eduskunnan ponnet ja kansainvälisten ihmisoikeuselinten Suomelle antamat suositukset;
4) laatia ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma kustannusvaikutuksineen ja sitä koskeva toimeenpanosuunnitelma;
5) seurata ja tukea toimintaohjelman toimeenpanoa sekä raportoida toimeenpanosta ohjausryhmälle;
6) raportoida työstään oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmälle; sekä
7) tehdä muut ohjausryhmän työryhmälle antamat tehtävät.

Tiivistelmä

Hallitusohjelmassa on useita kirjauksia, joilla tehostetaan ihmiskaupan vastaista työtä. Oikeusministeriö on asettanut ohjausryhmän seuraamaan hallitusohjelman kirjausten toimeenpanoa.

Hallitus on lisäksi sopinut, että laaditaan ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma. Oikeusministeriö on asettanut työryhmän toimintaohjelman valmistelua varten.

Lähtökohdat

Hankkeella toteutetaan hallitusohjelmaa ja valmistellaan hallituksen sopima poikkihallinnollinen toimintaohjelma ihmiskaupan vastaisen työn tehostamiseksi.

Hankkeella myös turvataan ihmiskaupan vastaisten toimien yhteensovittaminen eri hallinnonaloilla.

Lisää aiheesta