LAKE-työryhmä

A cooperation group for the development of law drafting 2019-2023

OM032:00/2019 Development

The Ministry of Justice has appointed a cooperation group for the development of law drafting for the term from 15 October 2019 to 30 September 2023.

Basic information Completed

Project number OM032:00/2019

Case numbers VN/4853/2019

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 15.10.2019 – 30.9.2023

Date of appointment 14.10.2019

Goals and results

The purpose of the group is to continue the cross-sectoral cooperation conducted between the ministries in order to develop law drafting. A cooperation group for the development of legislative drafting serves as steering group for the implementation of the Action Plan. The cooperation group will outline policies as well as monitor and assess the achievement of the objectives of the Action Plan.

Summary

The Ministry of Justice has appointed a cooperation group for the development of law drafting for the term from 15 October 2019 to 30 September 2023.

Starting points

Oikeusministeriön toimialaan kuuluu valtioneuvoston lainvalmistelun kehittäminen. Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluu puolestaan pääministerin avustaminen valtioneuvoston yleisessä johtamisessa sekä hallituksen ja eduskunnan työn yhteensovittamisessa. Käytännössä oikeusministeriö pitkälti vastaa lainvalmistelun ohjauksesta ja lainvalmistelukoulutuksen kehittämisestä.

Valtioneuvostossa on useina hallituskausina asetettu poikkihallinnollisia työryhmiä huolehtimaan yhteistyöstä sääntelyn kehittämisessä (SÄKE-ryhmät vuosina 2003-2011, säädöspolitiikan yhteistyöryhmä vuosina 2011-2015 ja lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmä 2015-2019). Erityisesti EU- ja kansainvälisessä toiminnassa ja lainvalmistelun laadun kehittämisessä yhteistyö työ- ja elinkeinoministeriön ja valtioneuvoston kanslian kanssa on ollut tiivistä. Ministeriöiden välistä yhteistyötä ja pitkäjänteistä lainvalmistelun kehittämistä pidetään oikeusministeriöissä tärkeänä.

Hallitusohjelmaan sisältyy useita lainvalmistelun kehittämistä ja lainvalmistelun laadun parantamista koskevia kirjauksia. Kirjaukset koskevat lakiesitysten perustuslainmukaisuuden sekä vaikutusten arviointien tehostamista ja laajentamista, lainvalmistelijoiden perus- ja ihmisoikeusosaamisen vahvistamista, valtioneuvostotasoisen jälkivaikutusarviointijärjestelmän laatimista ja paremman sääntelyn kokonaisvaltaisen toimintaohjelman laatimista.