ETNO

Valtakunnallinen etnisten suhteiden neuvottelukunta 2016-2020, ETNO

OM034:00/2017 Body

Etnisten suhteiden neuvottelukunta kokoaa yhteen valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen tason maahanmuuttotyön asiantuntijoita viranomaisista järjestöihin. Neuvottelukunta toimii asiantuntijaverkostona maahanmuuttoon, kotouttamiseen, yhdenvertaisuuteen ja eri väestöryhmien väliseen vuoropuheluun liittyvissä kysymyksissä. Valtakunnallisen neuvottelukunnan apuna toimii seitsemän alueellista neuvottelukuntaa.

Basic information Completed

Project number OM034:00/2017

Case numbers OM 18/021/2015, VN/444/2018 , VN/444/2018

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 11.2.2016 – 10.2.2020

Date of appointment 11.2.2016

Type of body Advisory board

Goals and results

Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen, viranomaisten, poliittisten puolueiden ja kansalaisjärjestöjen välisen vuoropuhelun edistämistä varten on etnisten suhteiden neuvottelukunta. Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan. www.oikeusministerio.fi/etno

Summary

Etnisten suhteiden neuvottelukunta kokoaa yhteen valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen tason maahanmuuttotyön asiantuntijoita viranomaisista järjestöihin. Neuvottelukunta toimii asiantuntijaverkostona maahanmuuttoon, kotouttamiseen, yhdenvertaisuuteen ja eri väestöryhmien väliseen vuoropuheluun liittyvissä kysymyksissä. Valtakunnallisen neuvottelukunnan apuna toimii seitsemän alueellista neuvottelukuntaa.

Starting points

Valtioneuvosto on asettanut etnisten suhteiden neuvottelukunnan seuraavaksi nelivuotiskaudeksi ajalle 11.2.2016 - 10.2.2020. Neuvottelukunta toimii oikeusministeriön yhteydessä.

Additional information